Лист Держкомпідприємництва N 4422 від 17.05.2011 р. щодо деяких питань підприємницької діяльності ветеранів військової служби, звільнених в запас та у відставку-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 17.05.2011 р. N 4422

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України


Про розгляд листа

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 5 травня 2011 року N 22384/1/1-11 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист від голови громадської організації "Спілка ветеранів військової служби м. Євпаторії" В. Чернавскова щодо деяких проблемних питань підприємницької діяльності ветеранів військової служби, звільнених в запас та у відставку, та, в межах компетенції, повідомляє наступне.

Щодо положень пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) в частині вимог подання звітності зі сплати податку на доходи фізичних осіб зазначимо про таке. Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України", прийнятим Верховною Радою України 7 квітня 2011 року, внесено зміни до розділу IV ПКУ "Податок на доходи фізичних осіб". Зокрема, згідно внесених змін, особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби. Причому такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.

Підпункт "д" пункту 176.2 статті 176 ПКУ, яким встановлювався обов'язок податкового агента подавати до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб за базовий податковий період, що дорівнює календарному місяцю, на виконання вищевказаного Закону було виключено.

Стосовно норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати" зазначимо, що він був прийнятий з метою захисту прав найманих працівників на своєчасне одержання винагороди за працю. Крім того, цим Законом встановлюються лише граничні (а не конкретні) терміни виплати заробітної плати з метою захисту найманих працівників від зловживань з боку роботодавців. Питання щодо конкретних строків виплати заробітної плати та питання виплати авансу (попередньої плати, плати за ще не відпрацьований час та за роботу, яка має бути виконана) мають встановлюватися на договірній основі шляхом домовленостей між роботодавцем та трудовим колективом, про що зазначено і в листі Міністерства праці та соціальної політики України від 9 грудня 2010 року N 912/13/155-10.

Організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна підприємств, заснованих на майні, що перебуває у комунальній власності, а також майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває у комунальній власності, регулюються Законом України "Про оренду державного та комунального майна" (далі - Закон про оренду майна). Порядок укладення договору оренди визначено статтею 9 цього Закону.

Передача в оренду комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім комунального майна, що передається в оренду: бюджетним установам; музеям; підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 141 і 142 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 % книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.

Ставки орендної плати, що затверджуються Кабінетом Міністрів України для державного майна, є індикативними та застосовуються як стартові при проведенні конкурсу на право оренди комунального майна в містах обласного значення, містах Києві та Севастополі.

Порядок проведення конкурсу для об'єктів, що перебувають у комунальній власності, визначається органами місцевого самоврядування.

У разі проведення конкурсу орендодавець надсилає копії проекту договору та інших матеріалів відповідним органам, зазначеним у частині другій цієї статті, у п'ятиденний термін після дати затвердження результатів конкурсу.

У частині першій статті 9 Закону про оренду майна зазначено, що фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву, проект договору оренди, а також інші документи згідно з переліком, що визначається Фондом державного майна України, відповідному орендодавцеві, зазначеному у статті 5 цього Закону, згідно з якою орендодавцями нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності, є органи, уповноважені органами місцевого самоврядування управляти майном.

Перелік документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затверджено наказом Фонду державного майна України від 14 листопада 2005 року N 2975 (далі - Перелік). Зокрема, орендодавцеві мають бути подані: заява про намір узяти в оренду майно, що належить до державної власності, із зазначенням найменування, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних реквізитів заявника; проект договору оренди об'єкта; довідка підприємства - балансоутримувача про наявність у нього на балансі майна, що передається в оренду, та про відсутність (наявність) на підприємстві боргу перед бюджетом або податкової застави об'єкта оренди; довідка органу статистики про включення орендаря - юридичної особи до ЄДРПОУ; копія довідки про взяття на облік платника податку. Загалом Перелік містить 24 позиції. Враховуючи зазначене, у разі необхідності, заявник може звернутися до Фонду державного майна України з пропозицією зменшення кількості документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності (виходячи з норм статті 9 Закону про оренду майна, зазначений Перелік має також враховуватися органами місцевого самоврядування).

Термін договору оренди визначається за погодженням сторін, проте не може бути меншим, ніж п'ять років, якщо орендар не пропонує менший термін (стаття 17 Закону про оренду майна).

У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

Заступник Голови

О. Т. Сохар

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1