Лист Держкомпідприємництва N 5086 від 03.06.2011 р. стосовно санкцій, що застосовуються до юридичних осіб, які порушують законодавство у сфері підприємницької діяльності-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 03.06.2011 р. N 5086

Про надання роз'яснення

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув звернення від 14 березня 2011 року, отримане 1 червня 2011 року з Урядової гарячої лінії (реєстраційний індекс ФЕ-634600), в рамках телевізійного проекту "Розмова з країною" (звернення до Президента), щодо надання роз'яснення стосовно санкцій, що застосовуються до юридичних осіб, які порушують законодавство у сфері підприємницької діяльності, та, в межах компетенції, повідомляє наступне.

З метою виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня безпеки для населення, навколишнього природного середовища, уповноваженими законом центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, органами місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, проводяться заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій. Порядок здійснення таких заходів, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначені Законом України "Про основні засади державного нагляду {контролю} у сфері господарської діяльності".

Так, частиною шостою статті 7 вищевказаного Закону визначено, що за результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю), у разі виявлення порушень вимог законодавства, складає акт з детальним описом виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства. Невиконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, складених на підставі цього акта, тягне за собою застосування до суб'єкта господарювання штрафних санкцій у порядку, встановленому законом. У разі, якщо законом передбачаються мінімальні та максимальні розміри санкцій, враховується принцип пропорційності порушення і покарання.

Нагляд і контроль у сфері ліцензування здійснюються відповідно до статті 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". У разі виявлення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення органом ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування.

Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов є підставою для анулювання ліцензії. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття. Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Санкції за порушення порядку провадження господарської діяльності визначені також статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої. Надання суб'єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У Розділі VII Кримінального кодексу України визначено санкції за такі злочини у сфері господарської діяльності, як, зокрема, відповідальність передбачена за порушення порядку зайняття господарською діяльністю, фіктивне підприємництво, протидію законній господарській діяльності, ухилення від сплати податків, контрабанду товарів, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, тощо.

Згідно зі статтею 59 Господарського кодексу України однією з підстав припинення діяльності суб'єкта господарювання є судове рішення. Статтею 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" визначено, що однією з підстав для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, є провадження нею діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом. Суд, який постановив відповідне рішення, у день набрання цим рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - ЄДР) запису про судове рішення.

Суд призначає в рішенні комісію з припинення (ліквідаційну комісію) та встановлює строк і порядок її роботи. Державний реєстратор вносить до ЄДР запис про призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) не пізніше наступного робочого дня з дати надходження відповідного рішення. Якщо в судовому рішенні не призначена комісія з припинення (ліквідаційна комісія), державний реєстратор не пізніше трьох робочих днів від дати надходження такого судового рішення вносить до ЄДР запис, в якому вказує як голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи керівника органу управління або особу, яка згідно з відомостями, внесеними до ЄДР, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, якщо інше не встановлено судовим рішенням, та надсилає вказаній особі та суду відповідне повідомлення.

Порядок внесення державним реєстратором запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи встановлюється відповідно частинами восьмою - десятою статті 36 вищевказаного Закону.

Скасування державної реєстрації позбавляє суб'єкта господарювання статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з ЄДР.

Заступник Голови

О. Т. Сохар

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4