Лист Держкомпідприємництва N 5032 від 02.06.2011 р. щодо оплати вчинюваних нотаріальних дій, а також оплати послуг БТІ-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 02.06.2011 р. N 5032

Про розгляд листа

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист щодо оплати вчинюваних нотаріальних дій, а також оплати послуг БТІ та, в межах компетенції, повідомляє.

Порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні встановлює Закон України "Про нотаріат" (далі - Закон).

У відповідності до статті 19 Закону за вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством.

За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється окрема плата у розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України.

Згідно із статтею 31 Закону приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою. Крім того, Указом Президента України від 10.07.98 р. N 762/98 "Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій" встановлено, що розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не може бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.

Справляння державного мита в Україні регулюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (далі - Декрет). Статтею 1 Декрету встановлено, що платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, які мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

Перелік об'єктів справляння державного мита наведено у статті 2, а розміри ставок державного мита - у статті 3 Декрету.

Так, згідно із підпунктом "ж" пункту 3 статті 3 Декрету за видачу свідоцтва про право на спадщину справляється державне мито у розмірі 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.

Такий розмір державного мита було встановлено Верховною Радою України з прийняттям Закону України від 05.03.2009 р. N 1110-VI "Про внесення зміни до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" щодо державного мита за видачу свідоцтва про право на спадщину", який набрав чинності з 01.01.2010 року. До внесення зазначених змін за видачу свідоцтва про право на спадщину державне мито справлялося у відсотковому співвідношенні до суми спадщини і в залежності від ступеня споріднення громадян, а з 01.01.2010 року незалежно від ступеня споріднення та суми спадщини (рухомого і нерухомого майна) держмито сплачується у розмірі 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні - 34 гривні).

Слід зазначити, що статтею 4 Декрету визначено категорії осіб, які звільняються від сплати державного мита за вчинення в їх інтересах будь-яких дій та видачу документів, що мають юридичне значення, а саме, у відповідності до пункту 16 статті 4 Декрету громадяни - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину:

- на майно осіб, які загинули при захисті СРСР, і України, у зв’язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою;

- на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;

- на житловий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця;

- на житлові будинки в сільській місцевості за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській місцевості;

- на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і винагород за відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції;

- на майно осіб фермерського господарства, якщо вони є членами цього господарства.

Також у відповідності до пункту 17 статті 4 Декрету від сплати державного мита звільняються неповнолітні і військовослужбовці - за видачу їм свідоцтва про право на спадщину.

Згідно із пунктом 18 тієї ж статті від сплати державного мита звільняються також:

- громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

- громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

- інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

- інваліди I та II групи.

Крім цього, місцеві Ради народних депутатів мають право встановлювати додаткові пільги для окремих платників щодо сплати державного мита, яке зараховується до місцевих бюджетів (стаття 5 Декрету).

Звертаємо увагу на те, що у відповідності до статті 42 Закону України "Про нотаріат", нотаріальні дії вчиняються після їх оплати, а також у передбачених законом випадках після сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб та в день подачі всіх необхідних документів.

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав визначає стаття 174 Податкового кодексу України.

Відповідно до підпункту 174.2.1 пункту 174.2 вказаної статті за нульовою ставкою оподатковуються:

а) вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення;

б) вартість власності, зазначеної в підпунктах "а","б", "ґ" пункту 174.1 цієї статті, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності, зазначеної в підпунктах "а", "б" пункту 174.1, що успадковуються дитиною-інвалідом;

в) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем.

У відповідності до підпункту 174.2.2 пункту 174.2 статті 174 Податкового кодексу України за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу, а саме, 5 відсотків, оподатковується вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення.

У відповідності до підпункту 174.2.3 пункту 174.2 статті 174 Податкового кодексу України за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу, а саме, 15 відсотків, оподатковуються будь-які об'єкти спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-які об'єкти спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.

Визначення поняття "члени сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення" наведено у підпункті 14.1.263 пункту 14.1 статті Податкового кодексу України. А саме, членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Враховуючи вищевикладене, вартість власності, що успадковується дружиною за померлого чоловіка оподатковуються за нульовою ставкою, а за видачу свідоцтва про право на спадщину справляється державне мито у розмірі 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Додатково повідомляємо, що у відповідності до пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. N 395/2011, організація роботи нотаріату є одним із основних завдань Мін'юсту України. Тому, за роз'ясненнями питань роботи нотаріату необхідно звернутися в Мін'юст Україні.

Щодо питань реєстрації прав на нерухоме майно зазначимо, що у відповідності до пункту 1 Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. N 401/2011, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері, зокрема, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно є Укрдержреєстр. Тому, за роз'ясненнями питань державної реєстрації прав на нерухоме майно необхідно звернутися до Державної реєстраційну службу Україні.

Заступник Голови

О. Т. Сохар

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4