Лист Держкомпідприємництва N 8041 від 14.10.2011 р. стосовно деяких проблемних питань здійснення діяльності кредитною спілкою-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 14.10.2011 р. N 8041

К-ву Є. В.
а/с 705
м. Черкаси, 18003


Про надання роз'яснення

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист щодо надання роз'яснення стосовно деяких проблемних питань здійснення діяльності кредитною спілкою та, в межах компетенції, повідомляє наступне.

У відповідності до статті 4 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон про ліцензування) реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України, уповноважені законом державні колегіальні органи, спеціально уповноважені виконавчі органи рад, уповноважені провадити ліцензування певних видів господарської діяльності.

Статтею 5 Закону про ліцензування передбачено, що спеціально уповноважений орган з питань ліцензування узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування; здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування та дає роз'яснення щодо його застосування; погоджує за поданням органу ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням, крім випадків, передбачених цим Законом.

Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності (стаття 8 Закону про ліцензування).

Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначені статтею 9 Закону про ліцензування. До них відноситься, зокрема, і діяльність із надання фінансових послуг (пункт 3 частини першої вказаної статті).

Згідно з пунктом 1.2 Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 2 грудня 2003 року N 146 (далі - Ліцензійні умови), для залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, використання таких коштів для надання їм кредитів кредитна спілка зобов'язана отримати ліцензію на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Тобто ліцензія на здійснення діяльності по залученню внесків членів кредитної спілки на депозитні рахунки є одночасно ліцензією на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та ліцензією на кредитування - використання таких коштів для надання членам кредитної спілки кредитів.

Загальні положення про правочини, а також правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону, визначено Главою 16 Розділу IV "Правочини. Представництво" Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ). Зокрема, у статті 202 ЦКУ дано визначення: правочин - це дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності (частина друга статті 203 ЦКУ).

Частиною першою статті 227 ЦКУ чітко визначено, що правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії), може бути визнаний судом недійсним.

Згідно з пунктом 1.7 Ліцензійних умов ліцензія чинна до закінчення строку її дії, визнання ліцензії недійсною або анулювання. Не допускається здійснення кредитними спілками діяльності, що потребує ліцензування згідно із законом, без ліцензії, після закінчення строку дії ліцензії, визнання ліцензії недійсною, у разі її тимчасового зупинення або анулювання (пункт 1.8 Ліцензійних умов).

Виходячи з зазначеного, якщо кредитна спілка вчиняла правочин на підставі дії ліцензії про залучення внесків на депозит, то права та обов'язки за таким правочином обмежені строком дії такої ліцензії. Не допускається здійснення кредитною спілкою діяльності, що потребує ліцензування згідно із законом, без ліцензії, після закінчення строку дії ліцензії, визнання ліцензії недійсною, у разі її тимчасового зупинення або анулювання.

В. о. першого заступника Голови

С. І. Свищева

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» N 2629-VIII

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30