Лист Держкомпідприємництва N 2240 від 23.02.2010 р. щодо віднесення комплексного висновку державної експертизи проектів будівництва до документів дозвільного характеру та віднесення комплексного висновку державної експертизи містобудівного обгрунтування до документів дозвільного характеру-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 23.02.2010 р. N 2240

Щодо віднесення висновків комплексної державної експертизи до документів дозвільного характеру

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва інформує.

Щодо віднесення комплексного висновку державної експертизи проектів будівництва до документів дозвільного характеру

Статтями 15 та 8 Закону України "Про інвестиційну діяльність" передбачено, що інвестиційні програми та проекти будівництва, що здійснюються за рахунок інших (недержавних) джерел фінансування, підлягають експертизі у порядку, що передбачає обов'язок інвестора у випадках, встановлених законодавством, одержати позитивний комплексний висновок державної експертизи щодо додержання в інвестиційних програмах та проектах будівництва діючих нормативів з питань санітарного і епідемічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності будинків і споруд, а також архітектурних вимог, за винятком об'єктів цивільного та виробничого призначення, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов'язковим.

Державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва проводиться на засадах організаційної єдності державним підприємством "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури (далі - ДП "Укрдержбудекспертиза") та її місцевими підрозділами (філіями) за участю експертних підрозділів організацій - співвиконавців комплексної державної експертизи.

Крім того, слід зазначити, що з 14.04.2009 набули чинності зміни до Закону України "Про архітектурну діяльність" в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву" (далі - Закон N 509), згідно з якими затвердження проекту замовником може бути здійснено за наявності погодження архітектурно-планувальної частини проекту місцевим органом містобудування та архітектури і позитивного висновку державної експертизи.

Змінами до Закону України "Про планування і забудову територій" (далі - Закон про забудову територій) в редакції Закону N 509 передбачено, що будівництво об'єктів містобудування здійснюється згідно з вимогами законодавства та відповідно до затвердженої проектної документації.

Відповідно до статті 29 Закону про забудову територій здійснення будівельних робіт на об'єктах містобудування, зокрема без дозволу на виконання будівельних робіт вважається самовільним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством. При цьому дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю на підставі погодженої та затвердженої в порядку, визначеному законодавством, проектної документації.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (в редакції Закону України від 15.12.2009 N 1759-VI) (далі - Закон про дозвільну систему): документ дозвільного характеру - це дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності і без наявності якого суб'єкт господарювання не може провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності;

об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру, - земельна ділянка, споруда, будівля, приміщення, устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота та послуга;

дозвільні органи - органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також підприємства, установи, організації, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру.

Основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності, встановлені частиною першою статті 4 Закону про дозвільну систему, передбачають виключно на рівні закону встановити: необхідність одержання документа дозвільного характеру; дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру; платність або безоплатність видачі документа дозвільного характеру; строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру.

Виходячи з зазначеного, позитивний комплексний висновок державної експертизи ДП "Укрдержбудекспертиза" та її місцевих підрозділів надає суб'єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності, зокрема на затвердження проекту будівництва, подання якого у встановленому законодавством порядку є обов'язковою умовою для одержання дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на право виконання будівельних робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.

Отже, комплексний висновок державної експертизи відноситься до документів дозвільного характеру, а державне підприємство "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури та її місцеві підрозділи (філії) є дозвільними органами у значенні Закону про дозвільну систему.

При цьому на сьогодні законами України не передбачено, як того вимагає Закон про дозвільну систему, платність або безоплатність видачі цього висновку, строк прийняття рішення про видачу або відмову у його видачі та вичерпний перелік підстав для видачі або відмови у видачі такого висновку.

Щодо віднесення комплексного висновку державної експертизи містобудівного обґрунтування до документів дозвільного характеру

Згідно з частиною шостою статті 3 Закону України "Про планування і забудову територій" в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву" (далі - Закон N 509) проведення експертизи містобудівної і проектної документації здійснюється в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до частини одинадцятої статті 24 Закону N 509 містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, викладені в містобудівному обґрунтуванні, після його погодження та врахування результатів громадського обговорення в порядку, встановленому цим Законом, затверджуються рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування одночасно із затвердженням містобудівного обґрунтування.

При цьому громадському обговоренню підлягають розроблені та погоджені в установленому законодавством порядку проекти місцевих правил забудови та проекти містобудівної документації, які пройшли в установленому законодавством порядку державну експертизу, зокрема містобудівного обґрунтування розміщення об'єктів містобудування (стаття 302 Закону N 509).

Згідно зі статтею 303 Закону N 509 повідомлення про громадське обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови має містити висновки державної експертизи на проект відповідної документації.

Виходячи з зазначеного, позитивний висновок державної експертизи є документом, що підтверджує відповідність змісту містобудівної документації законодавству України, державним стандартам, нормам і правилам та надає суб'єкту господарювання право на проведення громадського обговорення та затвердження містобудівної документації, що є обов'язковими вимогами для отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Таким чином, висновок комплексної державної експертизи ДП Мінрегіонбуду "Укрдержбудекспертиза" надає суб'єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності, зокрема на затвердження містобудівної документації та одержання вихідних даних, на підставі яких суб'єкт господарювання отримує право на здійснення господарської діяльності певного виду, а саме: проектування об'єкта архітектури, і без наявності цього висновку суб'єкт господарювання не може провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності.

Таким чином, висновок комплексної державної експертизи відноситься до документів дозвільного характеру у значенні Закону про дозвільну систему, а Центральна служба "Укрдержбудекспертизи" центрального органу виконавчої влади з питань містобудування і архітектури та її місцеві підрозділи є дозвільними органами.

При цьому на сьогодні законами України не передбачено, як того вимагає Закон про дозвільну систему, дозвільний орган, уповноважений видавати висновок комплексної державної експертизи проектів містобудівної документації (містобудівного обґрунтування), платність або безоплатність видачі та вичерпний перелік підстав для відмови у видачі такого висновку.

Заступник Голови

Г. М. Яцишина

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3