Лист Держкомпідприємництва N 3903 від 29.03.2010 р. щодо включення до обсягу виручки від реалізації продукції поворотної фінансової допомоги-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 29.03.2010 р. N 3903

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист щодо включення до обсягу виручки від реалізації продукції поворотної фінансової допомоги і в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Відповідно до Указу Президента України від 03.07.98 р. N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ N 727) суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи мають право самостійно обрати спосіб оподаткування за спрощеною системою оподаткування, який передбачає сплату єдиного податку в розмірі 6 (за сплатою ПДВ) і 10 (без сплати ПДВ) відсотків від обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до статті 1 Указу N 727 вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операції з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

У разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

Виходячи з норм законодавства під операціями з продажу розуміють передачу майна (товару) однією людиною у власність або у користування, та (або) у володіння, та (або) у розпорядження іншій особі, а також інші операції (включаючи операції з безоплатного надання товарів) , що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, оренди майна, поставки, лізингу, іншими цивільно-правовими договорами, за плату або компенсацію незалежно від строків її надання.

Отже, до виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) СПД - фізичної особи включаються кошти, що надійшли за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

У разі надходження на розрахунковий рахунок платника єдиного податку поворотного безпроцентної позики згідно з договором фінансового такі кошти не повинні включатися до обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Об'єктом обкладання єдиним податком є обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), отриманий платником єдиного податку - юридичною особою, і різниця між сумою, отриманою від реалізації основних фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

Відповідно до статті 4 Указу N 727 за результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи подають до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і в разі обрання ними єдиного податку за ставкою 6 відсотків розрахунок про сплату податку на додану вартість, а також платіжні доручення на сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про зарахування коштів.

Розрахунок про сплату єдиного податку здійснюється на підставі даних Книги обліку доходів і витрат. Форма та порядок ведення Книги обліку доходів і витрат (далі - Порядок) затверджені наказом ДПА від 13.10.98 р. N 477.

Відповідно до Порядку до Книги обліку доходів і витрат вносяться дані щодо суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (графа 3 Книги), суми виручки від реалізації основних фондів (графа 4 Книги), позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації (графа 5 Книги), з урахуванням положень пунктів 2, 3, 4 і 5 цього Порядку, а також вказуються загальна сума виручки та позареалізаційних доходів (графа 6 Книги) і загальна сума витрат, здійснених у зв’язку з веденням господарської діяльності (графа 7 Книги ).

У Порядку складання Розрахунку, затвердженого наказом ДПА від 28.02.2003 р. N 98, і в самому Розрахунку не передбачена необхідність зазначення коштів, отриманих у вигляді позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації.

Відповідно до пунктів 3 та 4 Порядку складання Розрахунку по рядку 2 "Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору" відображається сума коштів, отримана на розрахунковий рахунок або (та) в касу суб'єкта малого підприємництва, і по рядку 3 "Виручка від реалізації основних фондів" відображається виручка, отримана суб'єктом малого підприємництва, у разі здійснення операцій з продажу основних фондів, яка визначається як різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

Окремо звертаємо увагу на те, що статтею 2 Закону України від 04.12.90 р. N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" (із змінами та доповненнями) та підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із змінами та доповненнями) встановлено, що роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків надаються контролюючими органами у порядку, визначеному відповідним центральним (керівним) органом контролюючого органу , яким є Державна податкова адміністрація України.

Рішення, дії чи бездіяльність органів державної податкової служби та їх посадових осіб на підставі статті 14 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.

Заступник Голови

М. Приступа

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2