Лист Держкомпідприємництва N 7515 від 14.06.2010 р. щодо оформлення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, створеного в результаті реорганізації шляхом перетворення акціонерного товариства-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 14.06.2010 р. N 7515

На звернення від … щодо оформлення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, створеного в результаті  реорганізації шляхом перетворення акціонерного товариства,  повідомляємо нижченаведене.

Відповідно до статті 56 Господарського кодексу України суб’єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб’єкта господарювання з додержанням вимог законодавства.

Отже, перетворення – це один із шляхів утворення юридичної особи в результаті реорганізації діючої юридичної особи.

Як вбачається зі змісту статті 108 Цивільного кодексу України перетворення це зміна організаційно-правової форми юридичної особи, в результаті чого до нової юридичної особи переходить усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної особи.

Таким чином,  перетворення – це особливий вид реорганізації, який пов'язаний із зміною організаційно-правової форми юридичної особи, і при цьому, до правонаступника юридичної особи, що створюється в результаті реорганізації переходять усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної особи, що припиняється.

Положенням про порядок реєстрації випуску акцій під час реорганізації товариств, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998 р. № 221 передбачена послідовність дій, до яких вдається товариство при проведенні реорганізації шляхом перетворення. До цих дій, зокрема, належать прийняття вищим органом товариства рішення про реорганізацію шляхом перетворення, а далі після здійснення ряду заходів, передбачених чинним законодавством, – прийняття установчими зборами товариства, що створюється шляхом перетворення, рішення про створення товариства, про затвердження статуту товариства, про обрання органів управління, а також вирішення інших питань, пов’язаних з реорганізацією.

Статтею 60 Закону України “Про господарські товариства” визначено, що збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотків голосів.

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців регулюються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон про реєстрацію).

Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 37 Закону про реєстрацію перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється. Державна реєстрація юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, здійснюється у порядку, який встановлено статтями 24–27  Закону про реєстрацію.

Відповідно до частини п’ятої статті 8 Закону про реєстрацію установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження. Справжність підписів засновників (учасників) або уповноважених осіб на установчих документах повинні бути нотаріально засвідчені, а засновницькі договори – нотаріально посвідчені.

Враховуючи наведене вище, Держкомпідприємництво вважає, що статут товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється в результаті реорганізації шляхом перетворення  акціонерного товариства, прийнятий установчими  зборами цього товариства, може підписуватись уповноваженою особою за умови надання їй від імені установчих зборів учасників ТОВ права підпису статуту та наявності довіреності,оформленої відповідним чином на підставі рішення установчих зборів.

Заступник Голови

С.І.Третьяков

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6