Лист Держкомпідприємництва N 3075 від 12.03.2010 р. щодо можливості включення до валових витрат платника податків податку на додану вартість у складі сум дебіторської заборгованості підприємства-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 12.03.2010 р. N 3075

Державний комітет України з питань регуляторної і політики та підприємництва розглянув лист від 09.02.2009 р. N 09 щодо можливості включення до валових витрат платника податків податку на додану вартість у складі сум дебіторської заборгованості підприємства та відповідно до своєї компетенції повідомляє наступне.

Питання врегулювання сумнівної заборгованості та порядку формування валових витрат платника податків регулюється нормами Закону України від 28.12.94 р. N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон N 334/94).

Підпунктом 12.1.1 пункту 12.1 статті 12 Закону N 334/94 передбачено, що в податковому обліку при врегулюванні заборгованості платник податку - продавець товарів (робіт, послуг) має право збільшити суму валових витрат звітного періоду на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) у поточному або попередніх звітному податкових періодах у разі, коли покупець таких товарів (робіт, послуг) затримує без погодження з таким платником податку оплату їх вартості (надання інших видів компенсацій їх вартості).

Проте, таке право на збільшення суми валових витрат платник податків може мати тільки за здійснення однієї з трьох умов, визначених в абзацах а), б), в) зазначеного підпункту 12.1.1.

Склад валових витрат і порядок включення до них витрат суб'єкта господарювання визначені в статті 5 Закону N 334/94.

Відповідно до положень цієї статті витрати, які враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, складаються із собівартості реалізованих товарів (послуг) та інших витрат. Витрати, що формують собівартість товарів, (робіт, послуг) визнаються витратами того звітного періоду, в якому були визнані доходи від реалізації таких товарів (робіт, послуг), а інші витрати враховуються у звітному періоді, в якому їх було здійснено.

Тобто, в процесі врегулювання сумнівної заборгованості згідно підпункту 12.1.1 відповідно до діючого законодавства платник податків може збільшити валові витрати на суму дебіторської заборгованості лише в частині, що не була раніше віднесена до складу валових витрат, та за умови, що відповідні заходи щодо стягнення такої заборгованості не привели до позитивного наслідку.

Що стосується включення до складу валових витрат податку на додану вартість у складі дебіторської заборгованості, то повідомляємо наступне.

В підпункті 5.3.3 Закону N 334/94 визначено, що до складу валових витрат не відносяться витрати на сплату податку на додану вартість, включеного до ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання.

В положеннях Закону України від 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" платнику податку також не надано права та не встановлено порядку щодо врегулювання сумнівної заборгованості по ПДВ і зменшення наявних податкових зобов'язань.

Враховуючи, що ПДВ - це податок на додану вартість, а при непогашенні заборгованості за надані товари (роботи, послуги) не відбувається продажу товарів (робіт, послуг) і утворення доданої вартості, то й заборгованість за відвантажені товари (роботи, послуги) включається до складу валових витрат без урахування податку на додану вартість.

Додатково повідомляємо, відповідно до статті 2 Закону України від 04.12.90 р. N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" та підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону від 21.12.2000 р. N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із змінами і доповненнями) роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків надаються органами державної податкової служби України.

Зауважуємо, що стосовно цього питання Державна податкова адміністрація України надала офіційні роз'яснення:

- наказ від 11.07.2003 р. N 346 "Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо застосування пункту 12.1 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

- лист від 18.05.2006 р. N 9425/7/15-0317 "Щодо відображення сум від'ємного значення об'єкта оподаткування та сумнівної,безнадійної заборгованості в деклараціях з податку на прибуток підприємства".

Заступник Голови

М. Приступа

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4