Лист Держкомпідприємництва N 8668/0/2-10 від 08.07.2010 р. щодо деяких питань проведення перевірок-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 08.07.2010 р. N 8668/0/2-10

Про розгляд звернення

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист від 07.06.2010 р. N 18 щодо деяких питань проведення перевірок та, в межах компетенції, повідомляє наступне.

Щодо мораторію на перевірки

Запитання. Чи має право Держгірпромнагляд у питаннях перевірок суб'єктів господарювання, які проводять навчання з охорони праці, не виконувати вимоги пп. 1 п. 1 постанови Кабміну від 21 травня 2009 р. N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року"?

Відповідь. 21 травня 2009 року Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року", яка набрала чинності 29 травня 2009 року (далі - Постанова N 502).

Абзацом першим пункту першого Постанови N 502 передбачається органам державного нагляду (контролю) до 31 грудня 2010 року:

- тимчасово припинити проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, крім перевірок суб'єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику, та планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного і податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів).

Крім того, мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності встановлено і на законодавчому рівні.

Так, 15 грудня 2009 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні" (далі - Закон N 1759), який набрав чинності 30.12.2009 р.

Прикінцевими положеннями Закону N 1759 визначено, до 1 січня 2011 року встановити мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами суб'єктів малого підприємництва.

Проте, Законом N 1759 встановлюються виключення, а саме: мораторій не поширюється, зокрема, на проведення перевірок суб'єктів малого підприємництва, господарська діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику, критерії визначення якого затверджено Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду {контролю} у сфері господарської діяльності".

Для встановлення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Законом про контроль був запроваджений ризик-орієнтований підхід до здійснюваної суб'єктами господарювання підприємницької діяльності.

Так, з метою запровадження ризик-орієнтовного підходу до суб'єктів господарювання, орган державного нагляду (контролю), відповідно до статті 5 Закону про контроль, визначає у віднесеній до його повноваженням сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності.

З урахуванням значення прийнятного ризику для життєдіяльності всі суб'єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), відносяться до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.

Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).

Враховуючи найбільш значну суспільну небезпечність від здійснення господарської діяльності із високим ступенем ризику, призупинення проведення перевірок суб'єктів, що здійснюють таку діяльність, Постановою N 502 та Законом N 1759 не передбачено.

В той же час, для всіх інших суб'єктів господарювання, господарська діяльність яких віднесена до середнього та низького ступеня ризику, запроваджено тимчасове призупинення проведення перевірок органами державного нагляду (контролю).

Врахувавши вимоги Закону про контроль, Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду була розроблена, а Кабінетом Міністрів України затверджена постанова від 28.04.2009 року N 413 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" (далі - Постанова N 413).

Постановою N 413 визначено, що до суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться такі, що провадять діяльність, пов'язану з виконанням робіт із забезпечення навчального процесу.

Щодо переліку питань для здійснення планових заходів

Запитання. Чи має право Держгірпромнагляд проводити планові перевірки суб'єктів господарювання за переліком питань, які затверджені разово під певну перевірку?

Відповідь. Згідно зі статтею 5 Закону про контроль залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначаються переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються його наказом.

У межах переліку питань кожен орган державного нагляду (контролю) залежно від цілей заходу має визначити ті питання, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль).

Слід зазначити, що Держкомпідприємництвом були розроблені Методичні рекомендації щодо розробки переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типових форм актів, які складаються за результатами відповідних перевірок, які затверджені наказом від 9 квітня 2010 року N 88 (далі - методичні рекомендації). Із зазначеними методичними рекомендаціями можна ознайомитись на офіційному сайті Комітету.

В той же час, відповідні проекти наказів з переліком питань для здійснення планових перевірок, підпадають під поняття "регуляторний акт", у розумінні Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про регуляторну політику).

Таким чином, такі проекти повинні розроблятися з урахуванням положень методичних рекомендацій та направлятися до Держкомпідприємництва на погодження з дотриманням процедури, передбаченої Законом про регуляторну політику.

Щодо плановості та позаплановості

Запитання. Згідно з п. 1.3 Наказу N 75 планування перевірок має бути здійснене до 14 травня 2010 року. Розпочатися перевірки повинні згідно з п. 1.4 Наказу N 75 з 17 травня 2010 р (тобто через три дні).

Якщо перевірки планові, то чи має право Держгірпромнагляд здійснювати планові заходи, які не затверджені до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому (п. 1 ст. 5 Закону про контроль)?

Якщо перевірки позапланові, то чи має право Держгірпромнагляд проводити перевірки заздалегідь невизначеного кола суб'єктів господарювання без наявності підстав, передбачених Законом про контроль (п. 1 ст. 6)?

Відповідь. Відповідно до статті 5 Закону про контроль планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються за наявності підстав, визначених статтею 6 Закону про контроль.

Згідно зі статтею 4 Закону про контроль державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом.

Плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

Враховуючи наведене, та, чітко визначену Законом про контроль процедуру здійснення державного нагляду (контролю), посадові особи контролюючих органів, зокрема, Держгірпромнагляду,повинні неухильно дотримуватись вимог зазначеного Закону.

Голова

М. Ю. Бродський

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4