Лист Держкомпідприємництва N 6819 від 28.05.2010 р. щодо окремих питань здійснення підприємницької діяльності при застосуванні спрощеної системи оподаткування-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 28.05.2010 р. N 6819

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист щодо окремих питань провадження підприємницької діяльності при застосуванні спрощеної системи оподаткування та в межах своєї компетенції повідомляє таке.

Умови застосування спрощеної системи оподаткування встановлено Указом Президента України від 03.07.98 р. N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ). Однією з умов є дотримання граничного обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який для юридичних осіб становить 1 млн. грн. та для фізичних осіб - 500 тис. грн. (стаття 1 Указу).

Визначення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Відповідно до статті 1 Указу виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Виходячи з норм законодавства, під операціями з продажу розуміють передачу майна (товару) однією особою у власність або у користування та (або) у володіння, та (або) у розпорядження іншій особі, а також інші операції (включаючи операції з безоплатного надання товарів), що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, оренди майна, поставки, лізингу, іншими цивільно-правовими договорами, за плату або компенсацію, незалежно від строків її надання.

Комісіонер діє від свого імені, а отже, приймає на себе всі права та обов'язки за договорами, що укладаються з третіми особами, та несе за них відповідальність.

За Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), яку прийнято наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. N 375, діяльність комісіонерів, які здійснюють торгівельні операції від імені або за рахунок інших осіб для третіх осіб, або здійснення комерційних операцій від імені комітента (довірителя) відноситься до групи "Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі".

Зважаючи на зазначене, при здійсненні продажу товару за договором комісії (консигнації) платником єдиного податку до обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинні включатися всі кошти, які надійшли від продажу товару, в тому числі і комісійна винагорода.

Різні аспекти застосуванні спрощеної системи оподаткування

При цьому у разі здійснення підприємницької діяльності за договором комісії слід дотримуватися положень законодавчих та нормативно-правових актів, зокрема Цивільного кодексу України, Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Мінекономіки від 13.03.95 р. N 37 (із змінами та доповненнями), Інструкції про порядок оформлення суб'єктами підприємницької діяльності операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженої наказом Мінекономіки від 08.07.97 р. N 343 (із змінами та доповненнями), та іншими нормативними документами з цього питання.

Обмеження у застосуванні спрощеної системи оподаткування

У статті 7 та преамбулі Указу Президента України від 03.07.98 р. N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ N 727) визначено коло суб'єктів малого підприємництва, які не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування. Це стосується довірчих товариств, страхових компаній, банків, інших фінансово-кредитних та небанківських фінансових установ і суб'єктів, які здійснюють діяльність у сфері грального бізнесу, обмін іноземної валюти, виробництво і продаж підакцизних товарів та пально-мастильних матеріалів тощо.

Відповідно до статті 2 Указу ставка єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяльності і не може становити менше 20 гривень та більше 200 гривень на місяць.

З огляду на зазначене, суб'єкти малого підприємництва - фізичні особи можуть здійснювати на спрощеній системі оподаткування ті види діяльності, на які встановлено ставку єдиного податку.

У разі відсутності розміру ставки єдиного податку на певний вид діяльності органи державної податкової служби не мають підстав для видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку на цей вид діяльності.

Щодо патентування та ліцензування діяльності

Порядок патентування торговельної діяльності за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток, діяльності у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, що провадиться суб'єктами підприємницької діяльності, визначено Законом України від 23.03.96 р. N 98/96-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (далі - Закон N 98).

Об'єктом правового регулювання згідно з зазначеним Законом є торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України, діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками), а також діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг (стаття 1 Закону N 98).

Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначено в Законі України від 01.06.2000 р. N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій

Відповідно до статті 1 Закону України від 06.07.95 р. N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі_ громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265) реєстратори розрахункових операцій застосовуються фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності або юридичними особами (їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами), які здійснюють операції з розрахунків в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також уповноваженими банками та суб'єктами підприємницької діяльності, які виконують операції купівлі-продажу іноземної валюти.

Випадки звільнення від застосування реєстраторів розрахункових операцій визначено в статті 9 Закону N 265.

Окремо звертаємо увагу на те, що згідно зі статтею 2 Закону України від 04.12.90 р. N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" (із змінами та доповненнями) та підпунктом 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із змінами та доповненнями) роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків надаються контролюючими органами у порядку, визначеному відповідним центральним (керівним) органом контролюючого органу, яким є Державна податкова адміністрація України.

Заступник Голови

М. Приступа

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3