Наказ Міністерства транспорту та зв’язку N 385 від 24.06.2010 р. «Про затвердження Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України», 2010, N  82 (05.11.2010), ст. 2894

Про затвердження Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України
від 24 червня 2010 року N 385

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2010 р. за N 946/18241

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства інфраструктури України
від 16 листопада 2012 року N 687,
 від 24 липня 2014 року N 340

Відповідно до Закону України "Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)", Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті, що додається.

2. Державній адміністрації автомобільного транспорту:

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома заінтересованих підприємств, установ, організацій та фізичних осіб та забезпечити контроль за його виконанням.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міністр

К. Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр внутрішніх справ України

А. В. Могильов

В. о. Голови Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політикиВ. В. Арєф'єв

Міністр промислової політики України

Д. В. Колєсніков

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваМ. Ю. Бродський

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України

 


В. Матвійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України
24.06.2010 р. N 385

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2010 р. за N 946/18241

Інструкція з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті

(У тексті Інструкції слово "Мінтрансзв'язку" замінено словом "Мінінфраструктури" згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 24 липня 2014 року N 340)

I. Загальні положення

1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) (далі - ЄУТР), Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті, а також Законів України "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух".

1.2. Ця Інструкція визначає порядок установлення, технічного обслуговування та використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільних транспортних засобах (крім таксі), які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів.

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства
інфраструктури України від 16.11.2012 р. N 687)

1.3. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів автомобільними транспортними засобами (крім таксі).

(пункт 1.3 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 16.11.2012 р. N 687)

1.4. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

адаптація тахографа до транспортного засобу - оновлення або підтвердження параметрів автомобільного транспортного засобу, що зберігаються у пам'яті тахографа, до яких залежно від типу тахографа належать: ідентифікаційний номер (VIN-код) та номерний знак (цифри та літери, нанесені на номерному знаку, - VRN) автомобільного транспортного засобу, розмір застосованих пневматичних шин, результати визначення константи тахографа "k", характеристичного коефіцієнта автомобільного транспортного засобу "w", ефективного кола шини "l", а також показники часу, пробігу, граничного значення швидкості, на яке налаштований обмежувач швидкості транспортного засобу (за наявності). Термін "адаптація тахографа до транспортного засобу", за визначенням ЄУТР, - "калібрування";

картка - картка контрольного пристрою (тахографа) з вбудованою мікросхемою, призначена для використання в цифровому тахографі;

контрольний пристрій (тахограф) - обладнання, яке є засобом вимірювальної техніки, призначене для встановлення на транспортних засобах для показу та реєстрації в автоматичному чи напівавтоматичному режимі інформації про рух таких транспортних засобів та про певні періоди роботи їхніх водіїв;

перевізники - суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів автомобільним транспортом;

ПСТ - пункт сервісу тахографів, спеціально облаштовані виробничі ділянки для надання послуг щодо установлення та технічного обслуговування тахографів суб'єктами господарювання (резидентами України), що виконують передбачені ЄУТР функції "майстерні або механіка" та внесені Мінінфраструктури як компетентним органом з виконання ЄУТР до переліку уповноважених суб'єктів господарювання (далі - Перелік); 

тахокарта - бланк, призначений для внесення й зберігання зареєстрованих даних, який вводять в аналоговий контрольний пристрій (тахограф) та на якому маркувальні пристрої останнього здійснюють безперервну реєстрацію інформації, що підлягає фіксуванню відповідно до положень ЄУТР;

технічне обслуговування тахографа - технічні операції з приведення тахографа у робочий стан відповідно до інструкції його виробника, які включають активацію, зчитування даних цифрового тахографа, періодичні перевірки, ремонт, заміну тахографа або пов'язаного з ним устаткування, адаптацію тахографа до транспортного засобу;

VIN-код (Vehicle Identification Number) - ідентифікаційний номер транспортного засобу, який є структурованим поєднанням буквено-цифрових символів, присвоюється виробником транспортного засобу з метою його ідентифікації та наноситься на кузов транспортного засобу.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про автомобільний транспорт", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)".

II. Установлення та технічне обслуговування тахографів

2.1. Виробники транспортних засобів здійснюють установлення тахографів згідно з вимогами ЄУТР.

2.2. ПСТ установлюють тахографи на транспортні засоби, що перебувають в експлуатації, та виконують роботи з технічного обслуговування тахографів згідно із замовленнями перевізників відповідно до вимог ЄУТР, а також виробників тахографів та транспортних засобів.

2.3. ПСТ не може передоручати виконання робіт з установлення та технічного обслуговування тахографів іншим фізичним або юридичним особам.

2.4. Транспортні засоби, призначені для перевезення небезпечних вантажів, обладнують тахографами з урахуванням положень пунктів 2.1 - 2.3 цього розділу та відповідно до законодавства щодо встановлення вимог до конструкцій таких транспортних засобів.

2.5. Повірку тахографів здійснюють повірочні лабораторії, які уповноважені на проведення повірки тахографів відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

(пункт 2.5 у редакції наказів Міністерства
інфраструктури України від 16.11.2012 р. N 687,
 від 24.07.2014 р. N 340)

2.6. ПСТ виконують перевірку та адаптацію тахографів до транспортних засобів відповідно до вимог ЄУТР періодично кожні два роки, а також у разі:

установлення або заміни тахографа;

ремонту тахографа;

зміни типу розмірів пневматичних шин автомобільного транспортного засобу;

якщо під час технічного обслуговування або ремонту автомобільного транспортного засобу відбулося пошкодження таблички тахографа або пломб, накладених на його складові, під час установлення або адаптації або у разі зміни конструкції автотранспортного засобу, що може вплинути на роботу тахографа.

2.7. За результатами перевірки та адаптування тахографа до транспортного засобу ПСТ оформлює у двох примірниках протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу за формою, наведеною в додатку 1.

Бланк протоколу перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу роздруковується відповідальною особою ПСТ на папері формату А4 (210 х 297 мм) щільністю 100 г/м 2 або більше. Не допускається робити закреслення чи виправлення відомостей, які заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписано та поставлено печатку відповідальної особи ПСТ. У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляються прочерки.

(пункт 2.7 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 24.07.2014 р. N 340,
у зв’язку з цим абзаци другий та третій
вважати відповідно абзацами третім та четвертим)

ПСТ надає один примірник зазначеного протоколу перевізнику, а другий залишає собі і зберігає разом з тахокартою або у разі цифрового тахографа - з роздруківкою та електронними файлами, що підтверджують достовірність наведених у протоколі даних.

Протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу зберігають протягом трьох років з дати проведення робіт.

2.8. За умови позитивних результатів перевірки та адаптації тахографа ПСТ відповідно до вимог ЄУТР маркує транспортний засіб та опломбовує тахограф і його складові чітким відбитком тавра згідно з вимогами додатка 2.

III. Умови використання тахографів

3.1. Виробники транспортних засобів, перевізники, водії та ПСТ використовують тахографи, тахокарти, картки до цифрових тахографів, тип яких затверджено відповідно до вимог ЄУТР.

3.2. Мінінфраструктури забезпечує відповідно до вимог ЄУТР обіг (облік, видачу, скасування, призупинення дії, поновлення, перевірку чинності) карток чотирьох типів для цифрових тахографів: водія (картка водія); ПСТ (картка майстерні); особи, уповноваженої здійснювати контроль (картка контролера); перевізника (картка підприємства).

3.3. Водій транспортного засобу, обладнаного тахографом:

забезпечує правильну експлуатацію тахографа та управління режимами його роботи відповідно до інструкції виробника тахографа;

своєчасно встановлює, змінює і заповнює тахокарти та забезпечує їх належне зберігання;

використовує тахокарти (у разі використання аналогового тахографа) або у разі використання цифрового тахографа - особисту картку водія кожного дня, протягом якого керував транспортним засобом;

має при собі: протокол про перевірку та адаптацію тахографа до транспортного засобу; заповнені тахокарти у кількості, що передбачена ЄУТР, або картку водія чи роздруківку даних роботи тахографа у разі обладнання транспортного засобу цифровим тахографом;

у разі несправності або пошкодження аналогового тахографа своєчасно записує від руки дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці тахокарти, де нанесена сітка з відповідними графічними позначками, інформує про це відповідну посадову особу перевізника, з яким водій перебуває у трудових відносинах (для найманих водіїв);

у разі несправності або пошкодження цифрового тахографа або картки до нього своєчасно записує від руки дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці аркуша, призначеного для роздруківки даних, що використовують у даному тахографі, та забезпечує належне зберігання таких записів.

3.4. Якщо в рейсі перебувають двоє водіїв, положення абзаців п'ятого - сьомого пункту 3.3 цього розділу поширюються на кожного водія окремо.

3.5. Перевізники:

забезпечують водіїв, які відправляються в рейс, необхідною кількістю тахокарт або паперу для роздруківки даних, що відповідають типу тахографа (аналоговий, цифровий);

зберігають інформацію, отриману за допомогою тахографа, кожного водія протягом 12 місяців з дати останнього запису, а протоколи перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу, свідоцтва про повірку - протягом одного року з дати закінчення терміну їх дії;

аналізують інформацію щодо дотримання режимів праці та відпочинку водіїв, отриману за допомогою тахографа, а в разі виявлення порушень вживають заходів щодо недопущення та запобігання виникненню їх в подальшому.

3.6. Перевізники забезпечують належну експлуатацію тахографів та транспортних засобів з установленими тахографами та згідно з вимогами ЄУТР здійснюють періодичні інспекції, які включають перевірку:

правильності роботи тахографа та відповідності його типу згідно із законодавством (обов'язковість установлення тахографа певного типу - аналоговий або цифровий, позначка затвердження типу згідно з ЄУТР);

наявності та цілісності таблички тахографа та його пломб, а також маркування таблички та пломб тахографа знаком ПСТ, внесеним до Переліку;

дотримання вимог щодо періодичності проведення перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу, а також перевірки тахографа;

дотримання вимог щодо періодів роботи та відпочинку водіїв та їх відповідність параметрам руху, зареєстрованим тахографом;

наявності у водіїв транспортних засобів тахокарт у кількості, визначеній пунктом 3.3 цього розділу, або наявності та чинності картки для цифрового тахографа;

строків зберігання відповідної інформації, отриманої за допомогою тахографа, протоколів перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу та повірки тахографа.

Голова Державної адміністрації
автомобільного транспорту


С. Доброход

Додаток 1
до Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті


МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ
перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу

Ідентифікаційний номер UA _______ N _____________

від "_____" _________________ 20___ року

1. Найменування та місцезнаходження пункту сервісу тахографів ______________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Порядковий номер пункту сервісу тахографів у Переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах __________________________________________________________________

3. Номер картки майстерні (у разі обслуговування цифрових тахографів) ________________________

4. Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) автомобільного перевізника ______________________

уповноважена особа (прізвище, ім'я, по батькові) ___________________________________________

5. Дані транспортного засобу:

1) марка, модель, рік випуску ____________________________________________________________

2) реєстраційний номер транспортного засобу (VRN) _______________________________________

3) ідентифікаційний номер (VIN) ________________________________________________________

6. Дані тахографа:

1) марка, модель ______________________________________________________________________

2) тип _______________________________________________________________________________

3) виробник __________________________________________________________________________

4) заводський номер ___________________________________________________________________

5) дата виготовлення __________________________________________________________________

6) підстава для перевірки та адаптації 1 ____________________________________________________

7) дата попередньої перевірки та адаптації ___________________ UA 2 _______________

7. Перевірка та адаптація тахографа до транспортного засобу здійснюються за допомогою 3:

ділянки дороги довжиною не менше ніж 1000 метрів;

стенду з біговими барабанами чи роликами;

пристрою аналогічного відтворення параметрів руху транспортного засобу із застосуванням устаткування для автоматичного реєстрування часу, швидкості та пройденої ним відстані, який відповідає вимогам згідно з процедурою оцінки відповідності.

8. Результати перевірки та адаптації тахографа:

N
з/п

Назва параметра

Одиниця вимірювання

Норма

Фактичне значення

1

пробіг

до перевірки та адаптації

Кілометри

 

 

після перевірки та адаптації

 

2

Розмір пневматичних шин 4

-

-

 

3

Тиск у пневматичних шинах 4

МПа

-

 

4

Ефективна довжина кола пневматичних шин 4

Міліметри

-

 

5

Характеристичний коефіцієнт транспортного засобу, w

Обороти або імпульси на кілометр

 

 

6

Константа тахографа, к

Обороти або імпульси на кілометр

-

 

7

Відхилення реєстрування шляху не більше ніж на ділянці дороги довжиною щонайменше 1 кілометр

після установлення

Відсотки

±2,0

±4,0

 

в експлуатації

±4,0

 

8

Відхилення швидкості, не більше ніж

після установлення

Кілометри за годину

±4,0

 

в експлуатації

±6,0

 

9

Відхилення реєстрування часу, не більше ніж

після установлення

Хвилини за добу та за 7 діб

±2 та
±10

 

в експлуатації

 

10

Фактичне значення спрацьовування обмежувача швидкості (за наявності обмежувача 4)

Кілометри за годину

-

 

11

Реєстрування факту відкриття кришки аналогового тахографа (виймання тахокарти)

-

Має бути зареєстровано тахографом

Так/Ні 3

12

Реєстрування факту вимкнення живлення на час, довший ніж 100 мс

-

Має бути зареєстровано тахографом

Так/Ні 3

13

Реєстрування факту перерви з'єднання давача імпульсів з тахографом

-

Має бути зареєстровано тахографом

Так/Ні 3

9. Висновок: зазначений у пункті 6 цього протоколу тахограф, установлений на транспортному засобі, ідентифікаційні ознаки якого наведено в пункті 5 цього протоколу, придатний / не придатний до експлуатації 3.

10. Роботи виконав _______________  _______________       ________________________________
(посада)                          (підпис)                                                 (ініціали, прізвище)
М. П.

11. Підтверджую, що я, _______________________________________________________________,
(прізвище, ініціали уповноваженої особи автомобільного перевізника)
ознайомлений з результатами перевірки та адаптації тахографа, з місцями нанесення та кількістю пломб.

Претензій(ї) до виконаних робіт не маю/маю 3.

 

____________________
(дата)

________________________
(підпис)

____________
1 Установлення, періодична перевірка, ремонт, заміна трансмісійних агрегатів або пневматичних шин, інші підстави.

2 Порядковий номер пункту сервісу тахографів у Переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, який здійснював попередню перевірку, адаптацію.

3 Непотрібне закреслити.

4 Згідно з вимогами виробника транспортного засобу або відповідно до законодавства.

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 24.07.2014 р. N 340) 

Додаток 2
до Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті

Маркування тахографів

1. Для маркування табличок тахографів та пломб, що використовують для пломбування тахографів, застосовують познаку пункту сервісу тахографів: "UA - ППП", де ППП - номер пункту сервісу тахографів за переліком уповноважених суб'єктів господарювання.

2. Табличка перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу має бути самоклейна та пошкоджуватися при спробі знімання.

На табличці тахографа повинно бути наведено відповідно до даних, зазначених у протоколі перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу згідно з додатком 1 до цієї Інструкції:

назву та адресу пункту сервісу тахографів або познаку пункту сервісу тахографів;

характеристичний коефіцієнт транспортного засобу "w = ... об/км" або "w =... імп/км";

ефективне коло шин коліс транспортного засобу "l = ... мм";

константу тахографів у формі "k-... об/км" або "k-... імп/км";

(абзац шостий пункту 2 у редакції наказу Міністерства
інфраструктури України від 16.11.2012 р. N 687)

дату перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу;

розмір шин;

(пункт 2 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 16.11.2012 р. N 687)

ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN).

(пункт 2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 16.11.2012 р. N 687)

3. Пломбування тахографів та їх складових здійснюють згідно з вимогами ЄУТР. Для пломбування тахографів використовують такі пломби:

3.1. Пломба капсульна втиснута, червона, пластмасова діаметром 7,2 мм з познакою пункту сервісу тахографів.

3.2. Пломба свинцева двостороння (відбиток тавра з познакою пункту сервісу тахографів - випуклий) діаметром 12 мм з тавром.

3.3. Пломба ремонтна (втиснута, червона) діаметром 7,2 мм з познакою пункту сервісу тахографів.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4