Наказ Мінфіну N 591 від 23.06.2017 р. «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 63 (11.08.2017) ст. 1915 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2017 р.

м. Київ

N 591

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2017 р. за N 871/30739

Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу

Відповідно до підпункту "а" пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу;

2) Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 11 грудня 2013 року N 794 "Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 року за N 2217/24749.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 червня 2017 року N 591


Книга обліку
доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу

__________________________________________________________________________
(П. І. Б. платника податку,
_________________________________________________________________________
місце проживання,
___________________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

(грн, коп.)

Дата (день, місяць, рік у форматі дд.мм.рррр.) отримання доходу або понесення витрат або сплати податку (збору)

Загальний річний дохід

Витрати, пов'язані із правом на податкову знижку, та за операціями з інвестиційними активами

Сума сплаченого (перерахо-
ваного) податку (збору)

джерело отриманого доходу

назва отриманого доходу

сума отриманого доходу

джерело витрат

назва (перелік) понесених витрат

реквізити документа, що підтверджує понесені витрати

сума понесених витрат

наймену-
вання юридичної особи /
П. І. Б. фізичної особи

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*

включається до оподаткову-
ваного доходу

не включається до оподаткову-
ваного доходу

наймену-
вання юридичної особи /
П. І. Б. фізичної особи

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


____________
* Серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 червня 2017 року N 591

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 липня 2017 р. за N 871/30739

 

 


ПОРЯДОК
ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу

1. Цей Порядок поширюється на фізичних осіб - платників податків (далі - платники податків), які отримують доходи та відповідно до розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) зобов'язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі - декларація) та/або мають право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку, крім осіб, які перебувають на податковому обліку як самозайняті особи.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до положень Кодексу, згідно з підпунктом "а" пункту 176.1 статті 176 розділу IV якого платники податків ведуть облік у Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу (далі - Книга обліку).

3. Ведення Книги обліку здійснюється у такому порядку:

1) записи у графах Книги обліку здійснюються безпосередньо платником податків або уповноваженим представником кульковою або чорнильною ручкою, чітко і розбірливо не пізніше наступного дня після отримання відповідних сум доходів, сплати (перерахування) податку (збору), а також понесених витрат;

2) підрахунки відображених у Книзі обліку даних проводяться для цілей заповнення декларації (коли згідно з нормами Кодексу таке подання є обов'язковим та/або платники податків мають право подати таку декларацію з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку за наслідками звітного податкового року з урахуванням положень статті 166 розділу IV Кодексу). Суми отриманих доходів, понесених витрат та сплачених (перерахованих) податків (зборів) відображаються в графах Книги обліку в гривнях з копійками;

3) у графі 1 зазначається дата (день, місяць, рік у форматі дд.мм.рррр) отримання доходу, або понесення витрат, або сплати податку (збору);

4) у графі 2 зазначається найменування юридичної особи / П. І. Б. фізичної особи, якими здійснювалися нарахування (виплати) доходу платнику податків;

5) у графі 3 зазначаються код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта. Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається відповідно до документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або внесених до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються особою, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті громадянина України (у формі книжечки) "Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" або у паспорті громадянина України (у формі картки) - слово "Відмова";

6) у графі 4 вказується назва отриманого доходу;

7) у графі 5 відображається сума отриманого доходу, яка включається до оподатковуваного доходу;

8) у графі 6 зазначається сума отриманого доходу, яка не включається до оподатковуваного доходу;

9) у графі 7 зазначається найменування юридичної особи / П. І. Б. фізичної особи, на користь якої здійснені витрати;

10) у графі 8 зазначаються код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта. Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається відповідно до документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або внесених до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються особою, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті громадянина України (у формі книжечки) "Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" або у паспорті громадянина України (у формі картки) - слово "Відмова";

11) у графі 9 відображається назва (перелік) понесених витрат;

12) у графі 10 зазначаються реквізити документа, що підтверджує понесені витрати;

13) у графі 11 зазначається сума понесених витрат.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податків витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинні бути відображені вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання);

14) у графі 12 вказується сума сплаченого (перерахованого) платником податків податку (збору).

4. Книга обліку та реєстр документів (за наявності) знаходяться у платників податків та повинні надаватись контролюючим органам на їх вимогу.

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України N 6000 «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 15.12.2021 р.

Закон України N 1082-ІX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Грудень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2