Наказ Мінфіну N 317 від 04.06.2021 р. «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» - Профі Вінс-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України»  N 63 (17.08.2021)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.06.2021 р.

м. Київ

N 317

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 серпня 2021 р. за N 1014/36636

Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Відповідно до пункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року N 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за N 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року N 467), що додаються.

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України.

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:


В. о. Голови Державної
податкової служби України

Євген ОЛЕЙНІКОВ

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

Руслан МАГОМЕДОВ

В. о. Голови
Національного банку України

Юрій ГЕЛЕТІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
04 червня 2021 року N 317


Зміни
до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

1. У Декларації:

1) після рядка 7 доповнити новим рядком 7.1 такого змісту:

"

7.1

Повне найменування постійного представництва / відокремленого підрозділу, через який нерезидент здійснює діяльність в Україні _____________________________________
_____________________________________

Код ЄДРПОУ постійного представництва2

Ідентифікатор об'єкта оподаткування (за відсутності коду ЄДРПОУ)2

Місцезнаходження постійного представництва / відокремленого підрозділу нерезидента
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Найменування контролюючого органу за місцем обліку постійного представництва / відокремленого підрозділу нерезидента
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

";

2) після виноски "1" доповнити новою виноскою "2" такого змісту:

"2 У разі здійснення нерезидентом діяльності на території України через постійне представництво зазначається код за ЄДРПОУ такого постійного представництва. Якщо нерезидентом здійснюється діяльність через неакредитований відокремлений підрозділ, зазначається ідентифікатор об'єкта оподаткування згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.".

У зв'язку з цим виноски "2" - "17" вважати відповідно виносками "3" - "18".

2. У додатках до Декларації:

1) додаток ПН до рядка 23 ПН Декларації:

позицію "Відмітка про відсутність статусу юридичної особи" викласти у такій редакції:

"Відмітка про відсутність статусу юридичної особи3";

доповнити новою позицією такого змісту:

"

Повне найменування нерезидента, який є бенефіціаром (фактичним) отримувачем (власником) доходу4 ______________________________________
______________________________________

Місцезнаходження нерезидента, який є бенефіціаром (фактичним) отримувачем (власником) доходу4 ____________________
______________________________________

Код нерезидента в країні резиденції3

Назва країни резиденції нерезидента, який є бенефіціаром (фактичним) отримувачем (власником) доходу1 ________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Код країни резиденції1

Відмітка про наявність офшорного статусу2

Відмітка про відсутність статусу юридичної особи3

";

після виноски "2" доповнити новою виносками "3, 4" такого змісту:

"3 Зазначається у разі, якщо нерезидент є утворенням без статусу юридичної особи відповідно до законодавства іноземної держави (території). Інформація зазначається на підставі контракту/договору, реєстраційних даних нерезидента тощо.

4 Зазначаються дані про нерезидента, який є бенефіціаром (фактичним) отримувачем (власником) доходу із джерелом походження з України, у разі застосування відповідно до статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України положення міжнародного договору України з країною, резидентом якої є відповідний бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) такого доходу.".

У зв'язку з цим виноски "3" - "6" вважати відповідно виносками "5" - "8";

2) додаток РІ до рядка 03 РІ Декларації:

у розділі 3 "Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу III Податкового кодексу України)" рядок

"

3.1.14

Сума витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети (підпункт 140.5.15 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

Х

Х

Х

"

замінити рядком

"

3.1.14

Сума витрат, пов'язаних із виконанням умов договору про надання бюджетного гранту, понесених у поточному звітному періоді за рахунок таких грантів (але не більше суми таких грантів) та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.5.16 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

3.2.6

Сума бюджетних грантів, отриманих платником податку та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.4.8 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

";

підрозділ "Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу XX Податкового кодексу України" розділу 4 "Інші різниці (стаття 141 розділу III, стаття 39 розділу I, стаття 1231 глави 11 розділу II, підрозділ 4 розділу XX Податкового кодексу України)" доповнити новими рядками такого змісту:

"

Х

Х

Х

4.2.22

Сума отриманої одноразової компенсації суб'єктам господарювання відповідно до Закону України "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та включеної до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 54 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Х

Х

Х

4.2.23

Сума списаних штрафних санкцій і пені відповідно до пункту 23 та списаного податкового боргу відповідно до пункту 24 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 54 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

";

3) у додатку АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації після рядка за кодом А17 доповнити новим рядком такого змісту:

"

КП

Капіталізовані проценти, включені до собівартості необоротних активів (підпункт 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)

".

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України N 6000 «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 15.12.2021 р.

Закон України N 1082-ІX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Жовтень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31