Лист Мінфіну N 31-34010-07-25/5584 від 28.02.2011 р. щодо строків оприлюднення фінансової звітності-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.02.2011 р. N 31-34010-07-25/5584

Департамент податкової, митної політики, доходів, адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку на запит щодо строків оприлюднення фінансової звітності повідомляє.

Загальні правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначено Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон), який поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

Згідно із статтею 14 Закону відкриті акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань.

Відповідно до пунктів 4 і 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. N 137, виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Пунктом 20.3 зазначеного Положення (стандарту) у примітках до фінансової звітності передбачено, що наводиться інформація про факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення.

Повторне оприлюднення виправлених фінансових звітів здійснюється у тому самому порядку, в якому оприлюднювалися фінансові звіти, в яких виявлено помилку.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Державне регулювання ринків фінансових послуг відповідно до статті 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" здійснюється:

щодо ринку банківських послуг - Національним банком України;

щодо ринків цінних паперів та похідних цінних паперів - Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

щодо інших ринків фінансових послуг - спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про цінні папери та фондовий ринок" і Методичними рекомендаціями щодо системи управління та розкриття інформації фінансовими установами, затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 р. N 5207, визначено строки публікування фінансової звітності банку, емітента та небанківських фінансових установ відповідно.

Директор Департаменту

М. О. Чмерук

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2