Лист Мінфіну N 31-08410-07-10/10188 від 19.04.2011 р. щодо відображення в бухгалтерському обліку окремих господарських операцій-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.04.2011 р. N 31-08410-07-10/10188

Департамент податкової, митної політики, доходів, адміністрування платежів і методології бухгалтерського обліку на запит щодо відображення в бухгалтерському обліку окремих господарських операцій повідомляє.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань. Інвентаризація активів і обов'язань проводиться для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства.

Проведення інвентаризації активів та оформлення її результатів здійснюється в порядку, встановленому Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. N 69.Ответственность за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і терміни проведення інвентаризації, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно зі статтею 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02. 2000 р. N 419.

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 р. N 446, питання щодо роз'яснення норм законодавства щодо відповідальності суб'єктів господарювання до повноважень Міністерства фінансів не відноситься.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" (далі - П (С) БО 8), затвердженим наказом Міністерства фінансів України відповідно від 18.10.99 р. N 242, та Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291 (далі - Інструкція), придбаний (створений) нематеріальний актив зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання, мита, непрямих податків (якщо вони не підлягають відшкодуванню) та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, в якому він придатний для використання за призначенням.

Витрати, які не визнаються нематеріальним активом, а відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, визначені пунктом 9 П (С) БО 8.

Склад витрат, що включаються до первісної вартості запасів, визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. N 246.

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" поширюється на юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

Тому в разі звернення підприємства з запитом щодо проблемного питання з відповідним розкриттям його сутності Міністерством фінансів України буде надано більш детальну і обгрунтовану відповідь з порушеного підприємством питання.

Директор Департаменту податкової,
митної політики, доходів,
адміністрування платежів та
методології бухгалтерського обліку

М. Чмерук

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1