Лист Мінфіну N 31-08330-04-29/9014 від 06.04.2011 р. щодо застосування норм Податкового кодексу Україні-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.04.2011 р. N 31-08330-04-29/9014

Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 р. N 14740/1/1-11 розглянуло звернення щодо застосування норм Податкового кодексу України (далі - Кодекс) і повідомляє.

Щодо порядку організації та проведення документальної невиїзної перевірки платника податків

Згідно з підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Кодексу документальна перевірка проводиться з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати всіх передбачених Кодексом податків і зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) і яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, що використовуються в бухгалтерському та податковому обліку та пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків і зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Порядок проведення документальних позапланових перевірок регламентований статтею 78 Кодексу, якою, зокрема, визначено обставини, за наявності яких можуть здійснюватися такі перевірки.

Згідно з пунктом 79.2 статті 79 Кодексу документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, і за умови направлення платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку і місце проведення такої перевірки.

Пунктом 85.2 та пунктом 85.4 статті 85 Кодексу передбачено, що платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам органів державної податкової служби у повному обсязі всі документи, які стосуються предмета перевірки або пов'язані з ней. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.

При цьому великий платник податків зобов'язаний також представити в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб (у форматі іпорядке, визначених центральним органом державної податкової служби) копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки.

Таким чином, документальна позапланова перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби за умови направлення платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення такої перевірки. При цьому після початку перевірки платник податків зобов'язаний подати в повному обсязі всі документи, які стосуються предмета такої перевірки або пов'язані з ним.

Щодо отримання інформації від платників податків слід зазначити, що права органів державної податкової служби встановлено статтею 20 Кодексу.

Підпунктом 20.1.6 пункту 20.1 статті 20 Кодексу встановлено право органів державної податкової служби отримувати безкоштовно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності)) про фінансово-господарську діяльність, одержуваних доходи, витрати платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням і сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансової та статистичної звітності, в порядку та на підставах, визначених цим Кодексом, для здійснення функцій, визначених податковим законодавством.

Згідно з пунктом 73.3 статті 73 Кодексу органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та іншим суб'єктам інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік і підстави подання якого встановлені законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань , і її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік запитуваної інформації та документів, що її підтверджують, а також підстави для направлення запиту, встановлені цим пунктом.

Письмовий запит про надання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби;

2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) в ході проведення перевірок;

3) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані надавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, наступного за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому і другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку подавати відповідь на такий запит.

Таким чином, орган державної податкової служби право, встановлене підпунктом 20.1.6 пункту 20.1 статті 20 Кодексу, може реалізувати в порядку і на підставах, визначених не тільки пунктом 73.3 статті 73 Кодексу, а й в інших випадках, визначених Кодексом.

Перший заступник Міністра

А. Мярковський

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1