Наказ Мінфіну N 308 від 03.03.2016 р. «Про затвердження змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 28 (15.04.2016) 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2016 р.

м. Київ

N 308

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 березня 2016 р. за N 458/28588

Про затвердження змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників

Відповідно до статей 5, 16, 19 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою приведення у відповідність із Законами України від 24 грудня 2015 року N 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році", від 26 листопада 2015 року N 835-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року N 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за N 1553/26330 (із змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про реєстр страхувальників, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року N 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за N 1554/26331 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) та Департаменту обслуговування платників Державної фіскальної служби України (Калєніченко Н. Г.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

Міністр

Н. Яресько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
03 березня 2016 року N 308

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 березня 2016 р. за N 458/28588


ЗМІНИ
до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1. У розділі І:

1) у пункті 2 слова "про клас професійного ризику виробництва Фондом соціального страхування (далі - Фонд соціального страхування)" замінити словами та цифрами "про зміну класу професійного ризику виробництва Фондом соціального страхування за період до 01 січня 2016 року";

2) у пункті 6 слова "про клас професійного ризику виробництва" замінити словами та цифрами "про зміну класу професійного ризику виробництва за період до 01 січня 2016 року";

3) у пункті 7 слова "відомості про клас професійного ризику виробництва" замінити словами та цифрами "відомості про клас професійного ризику виробництва (за період до 01 січня 2016 року)";

4) у пункті 8 слова "Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон N 755)" замінити словами "Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон N 755)".

2. У розділі ІІ:

1) пункт 2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3 - 11 вважати відповідно пунктами 2 - 10;

2) в абзаці першому пункту 2 слова "та інформація робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування про віднесення юридичної особи (відокремленого підрозділу) або фізичної особи - підприємця до класу професійного ризику виробництва" виключити;

3) у пункті 3 слова "взаємного обміну інформацією" замінити словами "інформаційної взаємодії", слова "класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності" виключити;

4) пункт 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6 - 10 вважати відповідно пунктами 5 - 9;

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. У разі отримання від Фонду соціального страхування повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва за період до 01 січня 2016 року контролюючий орган на підставі такого повідомлення вносить відповідний запис до реєстру страхувальників.

Дані про зміну класу професійного ризику виробництва контролюючим органом передаються державному реєстратору.";

6) у абзаці першому пункту 9 слова "балансу та" замінити словом "балансу,".

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4 - 7 вважати відповідно пунктами 3 - 6;

2) у пункті 3 слова ", в якому зазначається клас професійного ризику виробництва" виключити;

3) абзаци третій, четвертий пункту 4 виключити;

4) у пункті 5 слово "Контролюючий" замінити словами "У разі отримання від Фонду соціального страхування повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва за період до 01 січня 2016 року, контролюючий", слово "нове" виключити;

5) пункт 6 виключити.

4. У розділі ІV:

1) в абзаці третьому пункту 1 слово "закриття" замінити словом "припинення";

2) абзаци другий, третій пункту 3 виключити;

3) пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

"4. До завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день отримання запиту від суб'єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру у порядку інформаційної взаємодії відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою N 11-ЄСВ (додаток 3).

Якщо до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, на запит суб’єкта державної реєстрації контролюючим органом було надано відомості про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску та якщо у платника єдиного внеску виникла заборгованість зі сплати єдиного внеску до проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, то контролюючий орган формує та передає до Єдиного державного реєстру відомості про наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску.

Якщо контролюючим органом до Єдиного державного реєстру передано відомості про наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску, то після погашення такої заборгованості контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру відомості про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску.

5. У разі наявності заборгованості зі сплати єдиного внеску відомості за формою N 11-ЄСВ разом із додатком надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або відповідальній особі платника за його зверненням.";

4) пункти 6, 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8 - 10 вважати відповідно пунктами 6 - 8;

5) у пункті 6:

в абзаці першому після слів "від державного реєстратора" слово "повідомлення" замінити словом "відомостей", а слова "якщо на дату отримання такого повідомлення відсутній борг та закриті інтегровані картки такого платника," виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Дата зняття з обліку відповідає даті закриття інтегрованої картки платника єдиного внеску або даті отримання від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у разі, якщо на дату отримання таких відомостей закрито інтегровану картку такого платника.";

6) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. У разі отримання від державного реєстратора відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації контролюючий орган протягом 30 календарних днів з дати надходження таких відомостей надсилає державному реєстратору відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою N 11-ЄСВ.

Після внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру запису про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації контролюючий орган здійснює зняття з обліку платника єдиного внеску.

Дата зняття з обліку відповідає даті закриття інтегрованої картки платника єдиного внеску або даті отримання відомостей державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у разі, якщо на дату отримання таких відомостей закрито інтегровану картку такого платника.

Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску передаються до державного реєстратора.";

7) в абзаці другому пункту 8 слово "повідомлення" замінити словом "відомостей".

5. Додатки 2, 3 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

6. Додатки 4 - 6 до Порядку виключити.

У зв’язку з цим додатки 7 - 10 вважати відповідно додатками 4 - 7.

У тексті Порядку посилання на додатки 7 - 10 замінити посиланнями відповідно на додатки 4 - 7.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Додаток 2

до Порядку обліку платників

єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування

(пункт 3 розділу III)

 

Форма N 2-ЄСВ

від "___" ____________ 20__ року N _______

Зміни*

ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік платника єдиного внеску

Повідомляємо, що платник єдиного внеску ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (потрібне підкреслити))

____________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, місце проживання)

взятий на облік як платник єдиного внеску у контролюючому органі     ________________________
___________________________________________________________________________________
(найменування контролюючого органу)

"___" ____________ 20__ року.
(дата взяття на облік)

Ваш реєстраційний номер - __________________, який слід зазначати на всіх документах, що стосуються розрахунків зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

* Зазначається у випадках, передбачених пунктом 5 розділу III Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
24 листопада 2014 року N 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за N 1553/26330 (із змінами).

 

Керівник (заступник керівника)

контролюючого органу


_____________
(підпис)

М.П.


___________________
 (прізвище, ініціали)

 

Додаток 3

до Порядку обліку платників єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування

(пункт 4 розділу ІV)

 

Форма N 11-ЄСВ

"____"____________20__ року  N _________

ВІДОМОСТІ
про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску

У зв'язку з____________________________________________________________________

(причина)

платника єдиного внеску

(податковий номер)

____________________________________________________________________________________

(повне найменування)

____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження)

____________________________________________________________________________________

(найменування контролюючого органу)

повідомляє, що станом на "____"____________20__ року

відсутня заборгованость зі сплати єдиного внеску

наявна заборгованость зі сплати єдиного внеску

Керівник (заступник керівника)

контролюючого органу

_____________
(підпис)

М.П.

_______________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток до форми N 11-ЄСВ*

____________________________________________________________________________________

(найменування контролюючого органу)

повідомляє, що станом на "____"____________20__ року платник єдиного внеску

 

(податковий номер)                                                                                                       (податковий номер юридичної особи

(для відокремленого підрозділу))

____________________________________________________________________________________

(повне найменування)

має такі суми заборгованості зі сплати єдиного внеску:

 

N з/п

Вид платежу

Сума заборгованості, всього (грн)

У тому числі

 

єдиний внесок (грн)

штрафні (фінансові) санкції (грн)

пеня (грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

суми заборгованості зі сплати єдиного внеску, щодо яких проводиться адміністративне оскарження або оскарження в судовому порядку:

N з/п

Вид платежу

Сума заборгованості, всього (грн)

У тому числі

Пеня (грн)

єдиний внесок (грн)

штрафні (фінансові) санкції (грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

не сплачено єдиного внеску із сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам, та адміністративного штрафу за порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Керівник (заступник керівника)

контролюючого органу

_____________
(підпис)

М.П.

_______________
(прізвище, ініціали)

* Додаток до форми N 11-ЄСВ формується контролюючими органами, де платник перебуває на обліку та де перебувають на обліку його відокремлені підрозділи. Додаток до форми N 11-ЄСВ залишається у контролюючих органах та видається (направляється) платнику єдиного внеску за його зверненням.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
03 березня 2016 року N 308

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 березня 2016 р. за N 459/28589


ЗМІНИ
о Положення про реєстр страхувальників

1. У пункті 2 розділу І слова "Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

2. У пунктах 4, 5 розділу ІІ слова "клас професійного ризику виробництва" замінити словами та цифрами "клас професійного ризику виробництва (за період до 01 січня 2016 року)".

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України N 6000 «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 15.12.2021 р.

Закон України N 1082-ІX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3