Наказ Мінфіну N 544 від 13.06.2016 р. «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 57 (29.07.2016) ст. 1986 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2016 р.

м. Київ

N 544

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 липня 2016 р. за N 923/29053

Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 29 жовтня 2020 року N 649)
 

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II, підпунктів 141.4.3, 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво;

форму Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності;

форму Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 25 червня 2013 року N 610 "Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за N 1205/23737.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Капінуса Є. В. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

Міністр

О. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 червня 2016 року N 544

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 липня 2016 р. за N 923/29053


ПОРЯДОК
розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до положень підпунктів 141.4.3, 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Цей Порядок застосовується постійними представництвами, визначення яких наведено у підпункті 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу, і які є платниками податку на прибуток (далі - платники податку) відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу.

ІІ. Порядок складання розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності

1. Нерезидент, який провадить свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, визначає суму прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва, шляхом заповнення розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на основі окремого балансу фінансово-господарської діяльності за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2016 року N 544 (далі - Розрахунок 1).

2. Окремий баланс фінансово-господарської діяльності - це баланс доходів (які постійне представництво отримало б від провадження своєї діяльності незалежно від нерезидента), відокремлених від загальної суми доходів нерезидента на підставі відповідного розрахунку (далі - відокремлені доходи постійного представництва), та витрат, понесених безпосередньо постійним представництвом. Об’єкт оподаткування для обчислення податку на прибуток нерезидента, що провадить діяльність на території України через постійне представництво, визначається як різниця між відокремленими доходами постійного представництва та понесеними постійним представництвом витратами.

3. Для обчислення відокремлених доходів постійного представництва платник податку подає до контролюючого органу завірені податковою службою у країні резиденції, належним чином легалізовані та перекладені українською мовою дані про загальні обсяги отриманих доходів та понесених витрат від ведення господарської діяльності нерезидента в цілому, загальну чисельність працівників та вартість основних засобів нерезидента. При складанні Розрахунку 1 зазначені показники відображаються платником податку у рядку 01 таблиці 1 та у рядках 01, 04, 07 таблиці 2 Розрахунку 1.

У разі коли в країні резиденції через існуючі правила нерезидент подає податкову декларацію про доходи раз на рік або раз на півроку, зазначені дані за інший податковий період можуть бути завірені аудитором (аудиторською фірмою). Дані за той самий податковий період, у якому податкова звітність подається у країні резиденції, повинні бути завірені виключно податковою службою країни резиденції. Загальна чисельність працівників для постійного представництва нерезидента є середньою чисельністю працівників протягом звітного (податкового) періоду. Вартість основних засобів вказується як середня вартість основних засобів протягом звітного (податкового) періоду.

У рядку 02 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума відокремлених доходів постійного представництва, яка розраховується на підставі показника питомої ваги обсягу витрат, чисельності працівників та вартості основних засобів постійного представництва в загальному обсязі таких показників нерезидента, обрахованого у рядку 10 таблиці 2 Розрахунку 1.

У рядках 02, 05, 08 таблиці 2 Розрахунку 1 відображаються дані, що стосуються постійного представництва. У рядках 03, 06, 09 таблиці 2 Розрахунку 1 відображається питома вага обсягу витрат, чисельності працівників та вартості основних засобів постійного представництва в загальному обсязі відповідних показників нерезидента.

У рядку 10 таблиці 2 Розрахунку 1 відображається питома вага обсягу витрат, чисельності працівників та вартості основних засобів постійного представництва в загальному обсязі таких показників нерезидента, яка визначається як середнє арифметичне показників, обрахованих у рядках 03, 06, 09 таблиці 2 Розрахунку 1.

4. У рядку 03 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, за видами доходів, зазначених у рядках 03.1 ВД - 03.4 ВД цієї таблиці. Ці рядки заповнюються лише у разі, коли платник податку заповнює відомості про доходи (прибутки), звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, що додаються до рядків 03.1 ВД - 03.4 ВД, 06.1 ВД - 06.4 ВД Розрахунку 1 (далі - додаток ВД).

У рядку 04 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума доходів постійного представництва, зменшена на суми доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України.

5. У рядку 05 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума витрат, понесених постійним представництвом.

У рядку 06 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума витрат, понесених постійним представництвом у зв’язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, за видами витрат, зазначених у рядках 06.1 ВД - 06.4 ВД цієї таблиці. Ці рядки заповнюються лише у разі, коли платник податку заповнює додаток ВД.

У рядку 07 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума витрат постійного представництва, зменшена на суму витрат, понесених постійним представництвом у зв’язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України.

6. Рядки 10, 17, 22 - 25 таблиці 1 Розрахунку 1 заповнюються платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток.

7. Рядок 14 ПН таблиці 1 Розрахунку 1 заповнюються на підставі даних додатка ПН до рядка 14 Розрахунку 1 (далі - додаток ПН), який складається у разі виплати нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України, що оподатковуються відповідно до вимог пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Кодексу. Додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи, та подається в додатку до Розрахунку 1.

8. Рядки 18 - 29 таблиці 1 Розрахунку 1 заповнюються у разі самостійного виправлення платником податку помилок минулих звітних (податкових) періодів шляхом уточнення показників згідно з пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Кодексу.

Сума штрафу, зазначена у рядках 19, 21, 23, 25, 27, 29 таблиці 1 Розрахунку 1, нараховується та сплачується платником податку самостійно згідно з пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Кодексу. У рядках 20, 24 та 28 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається пеня, нарахована відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу.

Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и), відповідно до додатка ВП до рядків 18 - 20, 22 - 24, 26 - 28 Розрахунку 1 подається платником податку у разі самостійного виправлення помилок минулих звітних (податкових) періодів у складі Розрахунку 1 за звітний (податковий) період, в якому наводиться інформація про виправлені помилки. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилки, подається окремий додаток.

ІІІ. Порядок складення розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7

1. Якщо нерезидент, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, визначає прибуток як різницю між доходом та витратами шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, він складає розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2016 року N 544 (далі - Розрахунок 2).

2. У рядку 01 Розрахунку 2 вказується сума доходів постійного представництва, які визначаються згідно з вимогами розділу ІІІ Кодексу.

3. У рядку 02 Розрахунку 2 відображаються витрати платника податку, підраховані шляхом множення доходів, отриманих постійним представництвом, відображених у рядку 01 Розрахунку 2, на коефіцієнт 0,7.

4. У рядку 03 Розрахунку 2 відображається сума доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, за видами доходів, зазначених у рядках 03.1 ВД - 03.4 ВД цього Розрахунку. Ці рядки заповнюються лише у разі, коли платник податку заповнює додаток ВД.

У рядку 04 Розрахунку 2 відображається сума доходів, зменшена на суму доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України.

5. У рядку 05 Розрахунку 2 відображається сума витрат, понесених постійним представництвом у зв’язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, за видами витрат, зазначених у рядках 05.1 ВД - 05.4 ВД цього Розрахунку. У рядку 06 Розрахунку 2 відображається сума витрат платника податку, зменшена на суму витрат, понесених постійним представництвом у зв’язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України.

6. Рядки 09, 16, 21 - 24 Розрахунку 2 заповнюються платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток.

7. Рядок 13 ПН Розрахунку 2 заповнюється на підставі даних додатка ПН до рядка 13 Розрахунку 2, який складається у разі виплати нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України, що оподатковуються відповідно до вимог підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Кодексу. Додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи, та подається в додатку до Розрахунку 2.

8. Рядки 17 - 28 Розрахунку 2 заповнюються у разі самостійного виправлення платником податку помилок минулих звітних (податкових) періодів шляхом уточнення показників згідно з пунктом 50.1 статті 50 розділу ІІ Кодексу.

Сума штрафу, зазначена у рядках 18, 20, 22, 24, 26, 28 Розрахунку 2, нараховується та сплачується платником податку самостійно згідно з пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Кодексу. У рядках 19 та 23 Розрахунку 2 відображається пеня, нарахована відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Кодексу.

Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и) відповідно до додатка ВП до рядків 17 - 19, 21 - 23, 25 - 27 Розрахунку 2, подається у разі самостійного виправлення помилок минулих звітних (податкових) періодів у складі Розрахунку 2 за звітний (податковий) період, в якому наводиться інформація про виправлені помилки. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилки, подається окремий додаток.

ІV. Порядок складання відомостей про доходи (прибутки), що звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України

1. Нерезиденти, які мають право на звільнення від оподаткування відповідно до міжнародного договору України окремих видів доходів, які отримуються через постійне представництво, разом з Розрахунком 1 або Розрахунком 2 заповнюють і подають до контролюючого органу додаток ВД.

2. Розділи І - ІV додатка ВД передбачені для видів діяльності, доходи від яких, отримані постійним представництвом, звільняються від оподаткування в Україні відповідно до міжнародного договору України. Кожен з розділів додатка ВД заповнюється з урахуванням таких особливостей:

1) діяльність допоміжного або підготовчого характеру.

Розділ I додатка ВД заповнюється у разі, коли постійне представництво нерезидента провадить у звітному (податковому) періоді виключно види діяльності, при здійсненні яких відповідно до міжнародного договору України не утворюється постійне представництво.

Види діяльності, стосовно яких постійне представництво отримало або йому було нараховано доходи, вказуються у цьому розділі так, як вони визначені у самому міжнародному договорі України. Вказуються також інші види діяльності, які мають допоміжний або підготовчий характер.

Будь-який із вказаних у цьому розділі видів діяльності або сукупність всіх вказаних видів діяльності не повинні складати основну діяльність або один з видів основної діяльності нерезидента. При цьому під основною діяльністю розуміється діяльність нерезидента, визначена у його статутних документах, яка є регулярною і постійною протягом календарного року, на який припадає звітний (податковий) період.

Сума рядків графи 4 розділу І додатка ВД переноситься до рядка 03.1 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 03.1 ВД Розрахунку 2.

Сума рядків графи 5 Розділу І додатка ВД переноситься до рядка 06.1 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 05.1 ВД Розрахунку 2;

2) діяльність, здійснювана через агента з незалежним статусом.

Розділ ІІ додатка ВД заповнюється у разі, якщо:

платником податку надаються агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь нерезидента (в тому числі проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів з іншими резидентами від імені і на користь нерезидента) та які з метою оподаткування вважаються постійними представництвами;

відповідно до міжнародного договору України нерезидент вважає, що його діяльність через вищезгаданих осіб є діяльністю, що провадиться через агента з незалежним статусом.

Платник податку повинен надати інформацію, яка вимагається у цьому розділі. Зокрема необхідно вказати, з якого часу агентські послуги надавалися нерезиденту особою, що вважається постійним представництвом, незалежно від того, чи надавалися ці послуги з перервою у часі, чи ні.

У цьому розділі також необхідно надати інформацію про отриману агентом суму доходу та понесених ним витрат в цілому у зв’язку з його діяльністю та від надання послуг зазначеному нерезиденту за весь час надання таких послуг, враховуючи перерви.

Остаточне рішення щодо визнання особи, через яку нерезидент провадить свою діяльність в Україні, агентом із незалежним статусом приймає контролюючий орган у кожному конкретному випадку на підставі сукупності наведеної в цьому розділі інформації. Рішення контролюючого органу базується на положеннях міжнародного договору України, тлумаченні цього договору, в тому числі тлумаченні, встановленому через взаємоузгоджувальну процедуру, власній та міжнародній практиці застосування відповідних положень цього або інших подібних договорів.

У разі якщо особу, через яку нерезидент провадить свою діяльність в Україні, було визнано агентом з незалежним статусом в розумінні міжнародного договору України, дохід, отриманий внаслідок такої діяльності, звільняється від оподаткування.

Значення рядка 01 графи 3 таблиці 2 розділу ІІ додатка ВД переноситься до рядка 03.2 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 03.2 ВД Розрахунку 2.

Значення рядка 02 графи 3 таблиці розділу ІІ додатка ВД переноситься до рядка 06.2 ВД таблиці 1 розрахунку 1 або до рядка 05.2 ВД Розрахунку 2;

3) будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт чи пов’язана з ними діяльність.

Розділ ІІІ додатка ВД заповнюється платником податку, який провадить будівельну, монтажну, складальну або іншу діяльність на об’єкті (далі - об’єкт), визначення якого постійним представництвом згідно з міжнародним договором України залежить від строку його існування.

Платник податку відображає у цьому розділі додатка ВД повну інформацію щодо кожного об’єкта, який відповідно до міжнародного договору України не створює постійного представництва. Інформація за кожним об’єктом, включаючи отримані доходи та понесені витрати, відображається окремо для цього об’єкта. З метою надання достовірної інформації платник податку організовує окремий облік доходів та витрат за кожним з указаних об’єктів.

Для визначення строку, протягом якого об’єкт не створює постійного представництва, потрібно виходити з того, що об’єкт існує з дати, починаючи з якої відбувається будь-яка з подій:

підписання акта про передачу об’єкта підряднику;

фактичний початок робіт на об’єкті.

Датою закінчення існування об’єкта є дата підписання акта про здачу об’єкта в експлуатацію.

Об’єкт продовжує існувати, навіть якщо роботи на ньому тимчасово зупинені.

Якщо нерезидент, що діє через постійне представництво і є генеральним підрядником, доручає виконання частини підрядних робіт іншим особам (субпідрядникам), то кількість часу, який витратили субпідрядники на виконання таких робіт, зараховується до строку існування об’єкта для цілей оподаткування доходів, отриманих генеральним підрядником. При цьому, якщо такі субпідрядники є нерезидентами, то їх діяльність з дня початку роботи на цьому об’єкті також розглядається як постійне представництво самого субпідрядника.

У цьому розділі платник податку також указує граничний строк, протягом якого кожен із перелічених об’єктів не створює постійного представництва, та номер і назву статті міжнародного договору України, яка встановлює цей строк.

Сума рядків графи 6 таблиці розділу ІІІ додатка ВД переноситься до рядка 03.3 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 03.3 ВД Розрахунку 2.

Сума рядків графи 7 таблиці розділу ІІІ додатка ВД переноситься до рядка 06.3 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 05.3 ВД Розрахунку 2;

4) міжнародні перевезення.

Розділ ІV додатка ВД заповнюється платниками податку, які отримують доходи від міжнародних перевезень. Термін "міжнародні перевезення" визначається в самому міжнародному договорі України.

Платник податку, який провадить свою діяльність з міжнародних перевезень через агента з незалежним статусом, заповнює цей розділ (розділ II додатка ВД не заповнюється).

Доходи та витрати вказуються за видами доходів та витрат, наведених у цьому розділі, в разі якщо вони звільняються від оподаткування відповідно до міжнародного договору України. Доходи та витрати за видом доходів та витрат "Від допоміжної або побічної діяльності" відображаються у цьому розділі у разі, якщо зазначені доходи отримані від діяльності, яка відповідно до законодавства України не є основною діяльністю платника податку. Інші види доходів та витрат від міжнародних перевезень, які звільняються від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, але не передбачені у цьому розділі, відображаються за видом доходу та витрат "Від іншої діяльності".

Платник податку також вказує у цьому розділі номер статті міжнародного договору України, яка передбачає звільнення від оподаткування таких доходів, а також країну, в якій доходи від міжнародних перевезень відповідно до міжнародного договору України будуть оподатковуватись.

Значення рядка 12 графи 3 таблиці розділу ІV додатка ВД переноситься до рядка 03.4 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 03.4 ВД Розрахунку 2.

Значення рядка 12 графи 4 таблиці розділу ІV додатка ВД переноситься до рядка 06.4 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 05.4 ВД Розрахунку 2.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України N 6000 «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 15.12.2021 р.

Закон України N 1082-ІX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3