Наказ Мінфіну N 275 від 23.02.2017 р. «Про затвердження форм заяв про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Урядовий кур'єр» N 41 від 02.03.2017 р. 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.02.2017 р.

м. Київ

N 275

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2017 р. за N 268/30136

Про затвердження форм заяв про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації

Відповідно до пункту 161.2 статті 161 розділу V1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", підпункту 192.1.2 пункту 192.1 статті 192 розділу I Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до реєстру отримувачів бюджетної дотації;

форму заяви про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.), Департаменту обслуговування платників Державної фіскальної служби України (Калєніченко Н. Г.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної фіскальної
служби України

Р. М. Насіров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 лютого 2017 року N 275


Форма N 1-РОБД

ЗАЯВА
про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

1. Особа


Юридична особа


Фізична особа - підприємець


Індивідуальний податковий номер


Податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Серія та/або номер паспорта2

2. Дія


Внесення


Перереєстрація (зміна інших даних)

3. Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) _____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Дата державної реєстрації "___" ____________ року

5. Види економічної діяльності сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації відповідно до пункту 16 1.3 статті 16 1 розділу V 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі - Закон)

Підпункт пункту 161.3 статті 161 розділу V1 Закону

Код КВЕД-2010

Вид діяльності відповідно до пункту 161.3 статті 161 розділу V1 Закону

Зазначити основний вид діяльності (необхідне позначити знаком "Ö" або "+")

1

2

3

4

 

 

 

 

6. Вартість товарів (послуг), поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів

(одиниці виміру - цілі числа з відповідним округленням за загальновстановленими правилами)

N з/п

Місяць та рік

Загальний обсяг операцій з постачання товарів (послуг), сума (грн)

Операції з постачання сільськогосподарської продукції (товарів), визначеної у пункті 2.15 статті 2 розділу I Закону

Операції з постачання основних засобів

сума (грн)

питома вага (%)

сума (грн)

питома вага (%)

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

7. Реквізити поточного банківського рахунку для перерахування бюджетної дотації

МФО __________ N __________________ найменування банку ______________________________

8. Інформація, наведена в заяві, є достовірною.

9. Підписант

Для юридичної особи

 

керівник

 

уповноважена особа

Для фізичної особи - підприємця


підприємець


представник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки
 платника податків / серія та/або номер паспорта)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року
(дата)

 

 

Аркуш 1, сторінка 1

Зворотний бік

Пояснення до заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

1. Заява з позначкою "Внесення" заповнюється та подається в електронній формі або у паперовому вигляді у місяці, який передує початку податкового періоду, з якого особа матиме право на отримання бюджетної дотації, та протягом п'яти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової звітності з податку на додану вартість, встановленого для місячного податкового (звітного) періоду. Розглядається контролюючим органом за місцем обліку особи як платника податку на додану вартість.

Заява з позначкою "Перереєстрація" заповнюється та подається виключно в електронній формі протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли у сільськогосподарського товаровиробника відбулася зміна інших даних, що не стосуються найменування та податкового номера і містяться у реєстрі отримувачів бюджетної дотації (зміна переліку видів діяльності, зміна реквізитів поточного банківського рахунку для перерахування бюджетної дотації) (пункт 161.4 статті 161 розділу V1 Закону).

2. Серія та/або номер паспорта у розділах 1, 8 зазначаються лише для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.

3. Розділ 5. Кількість видів діяльності не може перевищувати кількості видів діяльності, визначених у пункті 161.3 статті 161 розділу V1 Закону.

4. Розділ 6. Для внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації питома вага вартості сільськогосподарських товарів має становити не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно. Для новоутвореного сільськогосподарського товаровиробника, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, питома вага сільськогосподарських товарів розраховується за результатами кожного окремого звітного періоду (пункт 16 1.1 статті 16 1 розділу V 1 Закону).

У графах 4 та 5 розділу 6 зазначаються операції з постачання сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів), зазначеної у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) (пункт 2.15 статті 2 розділу I Закону).

До сільськогосподарської продукції (товарів) також належать відходи, отримані при виробництві сільськогосподарської продукції (товарів), визначених у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", а саме: органічні добрива (гній, перегній, пташиний послід, а також полова, бадилля тощо), суміші органічних та мінеральних добрив, у яких частка органічних добрив становить більше 50 відсотків від загальної ваги таких сумішей, а також усе біологічне паливо та енергія, отримані при переробці та утилізації сільськогосподарської продукції (товарів) та їх відходів (біогаз, біодизель, етанол, тверде біопаливо, у виробництві якого була використана сільськогосподарська продукція (її відходи) в розмірі більше 50 відсотків від усієї використаної продукції, електрична енергія, пар, гаряча вода тощо).

Зазначене не поширюється на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (код УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30).

З метою розрахунку питомої ваги сільськогосподарських товарів до складу основної діяльності сільськогосподарського товаровиробника (графи 6 та 7 розділу 6) не включаються оподатковувані операції з постачання основних засобів, що перебували у складі його основних засобів не менше 12 послідовних звітних періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності.

Аркуш 1, сторінка 2

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 лютого 2017 року N 275


Форма N 2-РОБД

ЗАЯВА
про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації 1

1. Особа


Юридична особа


Фізична особа - підприємець


Індивідуальний податковий номер


Податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Серія та/або номер паспорта2

2. Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

 

 

3. Підстави для виключення з Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до:


підпункту "а" пункту 161.2 статті 161 розділу V1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі - Закон) - зняття з реєстрації як отримувача бюджетної дотації
(у випадку, коли відсутні підстави для виключення відповідно до підпунктів "б" - "г" цього пункту);

 

 

підпункту "б" пункту 161.2 статті 161 розділу V1 Закону - недотримання вимоги щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх поставлених товарів, передбаченої пунктом 161.1 статті 161
розділу V1 Закону.

Перше число місяця, в якому було допущено перевищення, "___" ____________ 20__ року;

 

підпункту "в" пункту 161.2 статті 161 розділу V1 Закону - прийнято рішення про припинення шляхом ліквідації або реорганізації;


 

підпункту "г" пункту 161.2 статті 161 розділу V1 Закону - анульовано реєстрацію платником податку на додану вартість.

4. Інформація, наведена в заяві, є достовірною.

5. Підписант

Для юридичної особи

 

керівник

 

уповноважена особа

Для фізичної особи - підприємця


підприємець


представник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки
платника податків / серія та/або номер паспорта
2)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року
(дата)

____________
1 Заповнюється та подається в електронній формі або у паперовому вигляді. Розглядається контролюючим органом за основним місцем обліку особи як платника податків.

2 Серія та/або номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4