Коментар Інституту проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого до проекту Податкового кодексу N 7101-1-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Коментар підготовлено Інститутом проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого

КОМЕНТАР

Проект Податкового кодексу України від 21 вересня 2010 року за N 7101-1, внесений Кабінетом Міністрів України (перше читання)

Історія питання

На розгляді Верховної Ради України знаходиться альтернативний проект N 7101 від 7 вересня 2010 року, внесений народними депутатами України Катеринчуком М. Д. та Терьохіним С. А.

Сутність

Проект Податкового кодексу України складається з 19-ти розділів. Розділ I "Загальні положення" містить норми, застосування яких розповсюджується на будь-який платіж, що входить до складу системи оподаткування. Цей розділ I визначає компетенцію органів державної влади та місцевого самоврядування в частині запровадження, зміни та скасування податків, перелік основних прав та обов'язків платників податків. В статтях 8 - 10 проекту визначаються види податків та зборів. Так, зокрема, передбачено, що до загальнодержавних належатимуть такі податки та збори:

- податок на прибуток підприємств;

- податок на доходи фізичних осіб;

- податок на додану вартість;

- акцизний податок;

- податок на транспортні засоби;

- екологічний податок;

- рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

- рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

- плата за користування надрами;

- плата за землю;

- збір за користування радіочастотним ресурсом України;

- збір за спеціальне використання води;

- збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

- єдиний податок;

- фіксований сільськогосподарський податок;

- збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства (застосовується до 31 грудня 2014 року);

- мито;

- збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

- збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Порядок зарахування загальнодержавних податків та зборів до Державного бюджету України, місцевих бюджетів визначається бюджетним законодавством.

До місцевих податків належатиме податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. До місцевих зборів належатимуть збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір. Місцеві ради обов'язково установлюватимуть податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Відповідно до статті 15 проекту платниками податку визнаватимуться фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів.

В розділі I проекту також визначаються умови усунення подвійного оподаткування (стаття 13 проекту), права та обов'язки платників податків, а також органів державної податкової служби (статті 16, 17, 20 та 21 проекту), правовий статус податкових агентів (стаття 18 проекту), об'єкт та база оподаткування, одиниця виміру бази оподаткування, ставка (базова, гранична, абсолютна та відносна) податку (статті 22 - 28 проекту), загальні засади обчислення та сплати податків (статті 29, 31, 32 та 35 проекту), податкові пільги (стаття 30 проекту), порядок виникнення, зміни, припинення та виконання податкового обов'язку (статті 36 - 38 проекту), методи визначення та порядок застосування звичайної ціни (стаття 40 проекту).

Розділом II проекту регулюється порядок та особливості:

- адміністрування податків та зборів;

- здійснення податкової звітності та надання податкових консультацій;

- визначення суми податкових та/або грошових зобов'язань платника податків, порядок та умови їх сплати і оскарження рішень контролюючих органів;

- здійснення податкового контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи;

- обліку платників податків;

- інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби;

- проведення перевірок платників податків;

- погашення податкового боргу платника податків (податкова застава, адміністративний арешт майна платника податків, розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків, списання безнадійного податкового боргу);

- застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України та погашення податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав;

- притягнення до відповідальності за порушення вимог проекту та види санкцій, які можуть застосовуватися за такі порушення;

- нарахування та стягнення пені.

В статті 62 проекту передбачено, що податковий контроль здійснюватиметься шляхом:

- ведення обліку платників податків;

- інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби;

- перевірок та звірок відповідно до вимог проекту, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому іншими спеціальними законами, що регулюють відповідну сферу правовідносин;

- інших способів контролю, передбачених проектом.

Проектом визначається порядок та особливості справляння:

- податку на прибуток підприємств (розділ III проекту);

- податку на доходи фізичних осіб (розділ IV проекту);

- податку на додану вартість (розділ V проекту);

- акцизного податку (розділ VI проекту);

- податку на транспортні засоби (розділ VII проекту);

- екологічного податку (розділ VIII проекту);

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (розділ IX проекту);

- рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні (розділ X проекту);

- плати за користування надрами (розділ XI проекту);

- місцевих податків та зборів (розділ XII проекту);

- плати за землю (розділ XIII проекту);

- збору за користування радіочастотним ресурсом України (розділ XV проекту);

- збору за спеціальне використання води (розділ XVI проекту);

- збору за спеціальне використання лісових ресурсів (розділ XVII проекту).

Відповідно до розділу XIV проекту до спеціальних податкових режимів відноситимуться: спрощена система оподатковування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва; сплата фіксованого сільськогосподарського податку; справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ.

Особливості та порядок оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції визначаються в розділі XVIII проекту.

В проекті передбачено, що у разі набрання ним чинності (з 1 січня 2011 року) втрачатимуть чинність: розділ IV Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян", декрети Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел", "Про акцизний збір", "Про місцеві податки і збори", закони України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів", "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби", "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", "Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до них", "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)", "Про плату за землю", "Про систему оподаткування", "Про податок на додану вартість", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про фіксований сільськогосподарський податок", "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби", "Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області", "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої", "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", "Про податок з доходів фізичних осіб", "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів". Також рекомендується Президенту України визнати такими, що втратили чинність Укази Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" та "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору".

Крім того, проектом пропонується внести численні зміни до Кодексу України про надра, Водного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Лісового кодексу України, Господарського кодексу України, Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", "Про нотаріат", "Про рекламу", "Про автомобільні дороги", "Про банки і банківську діяльність", "Про угоди про розподіл продукції", "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про радіочастотний ресурс України", "Про оренду землі", "Про відходи", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі_ громадського харчування та послуг", "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків", "Про державну податкову службу в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про страхування", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", "Про Національний архівний фонд та архівні установи", "Про інформацію", "Про державну статистику", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про основні засади державного нагляду {контролю} у сфері господарської діяльності", "Про Єдиний митний тариф", "Про Митний тариф України", "Про гуманітарну допомогу", "Про благодійництво та благодійні організації".

Позитив

Проект Податкового кодексу України розроблено з метою прийняття єдиного в Україні законодавчого акта, який об'єднає в собі норми, пов'язані з нарахуванням та сплатою податків та зборів у державі.

Проект має на меті кодифікацію податкових законів, спрощення їх викладення, максимальне наближення принципів податкового та бухгалтерського обліків.

Проект також спрямований на адаптацію податкового законодавства України до принципів та директив Європейського Союзу, а у сфері тарифно-митного законодавства - до стандартів Світової організації торгівлі.

Зауваження

В статті 14 проекту міститься визначення значної кількості термінів, що в свою чергу не узгоджується із вимогами законодавчої техніки, оскільки визначення термінів має міститися на початку проекту.

Відповідно до статті 13 проекту сільські, селищні, міські ради прийматимуть рішення про встановлення місцевих податків та зборів з одночасним затвердженням положення про порядок справляння кожного виду місцевого податку чи збору. Вважаємо, що порядок справляння кожного виду місцевого податку чи збору повинен бути однаковим на всій території України, а тому має визначатися не органом місцевого самоврядування, а проектом.

Згідно статті 16 проекту платник податків зобов'язаний буде подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів. При цьому, не зрозуміло про які "інші документи" в даному випадку йде мова. Крім того, у разі прийняття такої законодавчої пропозиції на практиці можуть скластися ситуація, коли контролюючий орган вимагатиме від платника податків подання невичерпної кількості документів.

Також в проекті передбачено, що платник податків зобов'язаний не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею службових обов'язків та виконувати законні вимоги такої посадової особи. При цьому не зрозуміло, що мається на увазі під "законними вимогами" і хто встановлюватиме такі вимоги.

В статті 20 проекту передбачено, що органи державної податкової служби, зокрема, мають право залучати, у разі необхідності, фахівців, експертів та перекладачів. При цьому, в проекті не визначено у яких випадках та на яких умовах залучатимуться такі фахівці, експерти та перекладачі. Крім того, не конкретизується у яких сферах зазначені особи мають бути фахівцями та експертами.

Відповідно до статей 52 та 53 проекту за зверненням платників податків контролюючі органи надаватимуть консультації з питань практичного використання конкретних норм податкового законодавства. При цьому, необхідно встановити строк, протягом якого податкові органи мають відреагувати на звернення платника податку з вимогою надати консультацію.

Згідно статті 62 проекту податковий контроль може здійснюватися також шляхом інших способів контролю. Прийняття такої законодавчої пропозиції призведе до її неоднозначного тлумачення та практичного застосування, оскільки в такому випадку контролюючий орган зможе застосовувати будь-які способи контролю, що, в свою чергу, може призвести до необґрунтованого звуження прав платників податків.

Стаття 152 проекту містить положення, якими регулюється порядок ведення бухгалтерського обліку, що в свою чергу не є предметом регулювання податкового законодавства.

Відповідно до статті 164 проекту загальний оподатковуваний дохід платника податку на доходи фізичних осіб складатиметься з доходів, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), доходів, які оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу, та доходів, які оподатковуються за іншими правилами, визначеними проектом. Вважаємо, що перелік доходів, які входитимуть до складу загального оподаткованого доходу має бути вичерпний та чітко визначений в проекті. Крім того, в статті 164 проекту передбачено, що під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначатиметься як нарахована заробітна плата, зменшена, в тому числі, і на суму страхових внесків до Накопичувального фонду. Необхідно зауважити, що на сьогодні в Україні не створений вищезгаданий Накопичувальний фонд.

В статті 165 проекту передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються, зокрема, вартість дарунків платнику податку, якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі. При цьому, не зрозуміло чи оподатковуватиметься надалі вартість дарунків між членами сім'ї. Зараз вартість таких дарунків не оподатковується згідно статті 14 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

Згідно статті 200 проекту за наявності визначених Кабінетом Міністрів України підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган матиме право провести позапланову виїзну перевірку (документальну) платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки. Таке положення проекту суперечить вимогам статті 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", згідно якої позапланова виїзна перевірка може здійснюватися лише на підставі рішення суду.

В розділі VI проекту передбачається суттєве підвищення ставок акцизного збору. Така пропозиція видається недостатньо обґрунтованою і може призвести до підвищення вартості товарів (продукції) та до скорочення виробництва таких товарів та продукції.

Відповідно до статті 250 проекту органи державної податкової служби залучатимуть, за попереднім погодженням, працівників органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища для перевірки правильності визначення платниками податку фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів. Органи державної податкової служби залучатимуть також за попереднім узгодженням територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки для перевірки правильності визначення платниками фактичних обсягів радіоактивних відходів. При цьому, виходячи із вищезазначених положень законопроекту не зрозуміло у яких випадках органом державної податкової служби залучатимуться вказані особи.

В статті 265 проекту передбачено, що з урахуванням місця розташування об'єкта житлової нерухомості та його технічного стану сільські, селищні та міські ради можуть встановлювати до ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки коефіцієнти від 0,5 до 1,5. Така законодавча пропозиція суперечить вимогам статті 24 Конституції України, згідно якої не може бути привілеїв чи обмежень, в тому числі, за ознаками місця проживання. Крім того, в проекті не визначається механізм встановлення органами місцевого самоврядування таких коефіцієнтів, що в свою чергу може призвести на практиці до зловживання цими органами своїми повноваженнями.

В розділі XIII проекту досить часто використовується термін "госпрозрахунок", але визначення цього терміну ні в проекті, ні в чинному законодавстві не має.

Необґрунтовано високою видається ставка податку у розмірі 1000 гривень з розрахунку на календарний місяць для фізичних осіб, які провадять діяльність у сфері інформатизації (стаття 294 проекту).

Відповідно до пункту 299.4 статті 299 проекту орган державної податкової служби зобов'язаний безоплатно видати протягом 10 робочих днів із дня подання суб'єктом господарювання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування свідоцтво платника податку або надати письмову мотивовану відмову, яка може бути оскаржена таким суб'єктом у судовому порядку. При цьому, в проекті взагалі не визначено перелік випадків, коли орган державної податкової служби зможе відмовити суб'єкту господарювання у видачі вищезазначеного свідоцтва платника податку.

В пункті 299.8 статті 299 проекту передбачено, що якщо платник податку провадить господарську діяльність із використанням найманої праці, то для кожної особи, яка перебуває з ним у трудових відносинах, орган державної податкової служби видаватиме такому платникові податку довідку про трудові відносини фізичної особи з платником податку. При цьому, виходячи із положень проекту та супровідних документів до нього, не зрозуміла необхідність і доцільність отримання такої довідки.

Передбачено, що процедура переходу платника податків до сплати за спрощеною або загальною системою оподаткування визначатимуться центральним органом державної податкової служби за погодженням з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації єдиної державної фінансової політики та центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва (пункт 299.13 статті 299 проекту). Вважаємо, що вищезазначені процедури необхідно визначити саме в проекті.

В прикінцевих та перехідних положеннях проекту пропонується внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України. Відповідно до цих змін при розгляді в порядку особливого провадженням окремих категорій адміністративних справ вирішуватимуться питання притягнення до відповідальності юридичних осіб. При цьому, необхідно зауважити, що ні Кодексом України про адміністративні правопорушення, ні Кодексом адміністративного судочинства України не передбачається можливість притягнення юридичних осіб до адміністративної відповідальності.

Прийняття та реалізація проекту вплине на доходну та видаткову частину бюджетів. Відповідно до частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України кожен законопроект, внесений до Верховної Ради України, повинен бути поданий до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для проведення експертизи щодо його впливу на доходну та видаткову частину бюджету, а також виконання закону про Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді. Частиною 2 статті 27 Бюджетного кодексу України встановлено, що Комітет Верховної Ради України з питань бюджету забезпечує підготовку експертного висновку щодо впливу відповідного законопроекту на доходну та видаткову частину бюджету.

При цьому, Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до законопроекту не було додано належно підготовлений експертний висновок. Тобто, порушено порядок розгляду законопроектів, які впливають на доходну та видаткову частину бюджету, оскільки має місце порушення норм, встановлених частинами 1 та 2 статті 27 Бюджетного кодексу України.

Підпунктом 2 частини 2 статті 27 Бюджетного кодексу України встановлено, що законопроекти, які згідно з експертним висновком та відповідним рішенням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету впливають на доходну та видаткову частину бюджету, повинні бути передані Міністерству фінансів України для експертного висновку щодо визначення вартісної величини впливу законопроектів на доходну та видаткову частину бюджету та для пропозицій щодо доцільності їх прийняття.

Належно оформленого експертного висновку Міністерством фінансів України до законопроекту знову ж таки не надано. Таким чином, Верховною Радою Україною не було отримано:

- дані щодо вартісної величини впливу законопроекту на доходну та видаткову частину бюджету;

- висновки (пропозицій) щодо доцільності прийняття законопроекту.

Тобто, має місце порушення вимог частини 2 статті 27 Бюджетного кодексу України.

___________________________________

Коментарі 

 
-1 #2 Підприємець 30.11.2010 18:52
Прошу ретельно продумати над веденням книги обліку доходів і витрат для ФОП на загальній системі оподаткування.Моя думка,що людина з хворою психікою могла таке придумати.Я власник магазину у селі і мені кожен день потрібно виводити залишки товарів.Шановні це АБСУРД!Уявіть лишень,скільки раз потрібно переписати один ящик цукерок вагою 2,5 кг,якщо купують по 200-300гр.Для чого знущатись над людьми і скільки можна давати хабарі податківцям!
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
-1 #1 Руслана 30.11.2010 18:46
ВВажаю,що необхідно зняти контроль Податкової служби над використанням РРО,тому,що РРО має використовувати сь для захисту прав споживача.Насьогоднішній день перевірки Податковою службою застосування РРО призводять до накладання непомірно великих штрафів на дрібних підприємців і корупції в податкових органах .Облік продукції повинен проводитись не на кінцевому споживачеві.
Цитувати | Поскаржитись модератору
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Погода в Україні

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4