Вийшло чергове оновлення Системи формування та подання до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності, версія 1.29.17-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Оновлення є на сайті ДПАУ

Перелік змін та доповнень (версія 1.29.17) (станом на 04.08.2011 р.):

Даний комплект програмного забезпечення включає в себе зміни та доповнення з 13.08.2010 року по 04.08.2011 року включно (містить доповнення починаючи з версії 1.29.1) та встановлюється тільки на релізи Системи версії 1.29 (крім версії 1.29.3), при цьому всі персональні довідники та настройки користувача залишаються незмінними. Перед встановленням доповнення на версію Системи 1.29.3 необхідно встановити версію 1.29.3.1.

Програмні модулі:

Додана можливість перевірки наявності нової версії безпосередньо із вікна програми. Для цього необхідно викликати пункт меню Оновлення - Перевірити оновлення ПЗ. Для зміни налаштувань оновлення, оберіть пункт меню Оновлення - Налаштування.

Увага!!! Даний функціонал перебуває у тестовій експлуатації.

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Документи для друку:

Виправлено помилки друку для наступних документів:

J0100110 - "Податкова декларація з податку на прибуток підприємства";

J0100409 - "Податкова декларація з податки на доходи (прибуток) страховика";

J0100510 - "Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції";

J0110102 - "Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства";

J0110801 - "Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства";

J0111201 - "Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства";

J0120010 - "Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб'єкта космічної діяльності)";

J0120101 - "Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (суб'єкта космічної діяльності)";

J0120801 - "Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (суб'єкта космічної діяльності)";

J0121201 - "Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (суб'єкта космічної діяльності)";

J0140301 - "Додаток ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика";

J0140401 - "Додаток АМ до рядків 07.1.4 - 07.1.7 та рядка 07.2.2 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика";

J0140501 - "Додаток ПН до рядка 20 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика";

J0140601 - "Додаток РН до рядка 29 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика";

J0140701 - "Додаток СВ до рядка 30 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика";

J0140901 - "Додаток до додатка ІВ";

J0150101 - "Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції";

J0150801 - "Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції";

J0151201 - "Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції";

J0165301 - "Додаток до Порядку розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво";

F/J0803601 - "Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин".

Схеми контролю:

Додано алгоритми розрахунку для наступних документів:

J0100110 - "Податкова декларація з податку на прибуток підприємства" з додатками J0110102 - J0111801;

J0100510 - "Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції" з додатками J0150101 - J0151801;

J0120010 - "Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб’єкта космічної діяльності)" з додатками J0120101 - J0121801;

F/J0206705 - "Довідка про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції до податкового векселя";

F/J0206805 - "Довідка про цільове використання спирту етилового до податкового векселя";

F/J0301203 - "Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів" з перерахунком F/J0311201;

J0303303 - "Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва";

F/J0303501 - "Податкова декларація туристичного збору" з перерахунком F/J0313501;

F/J0600406 - (транспорт) "Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту(крiм стоянкових та службово-допоміжних суден)" з перерахунком F/J0610404;

F/J0600908 - (напої) "Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих i підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води,  яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих i підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води" з перерахунком F/J0610904;

F/J0601303 - "Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів" з перерахунком F/J0611301;

F/J0603404 - (гідроенергетика) "Податкова декларація збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики" з перерахунком F/J0613404;

F/J0803601 - "Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин" з розрахунками F/J0836102, F/J0836202.

Схеми даних (XSD):

У зв’язку з надходженням звернень від платників податків додано можливість внесення 4 цифр в поле номера філії для наступних документів:

J1201003 - "Податкова накладна";

J1201103 - "Додаток 1 до податкової накладної";

J1201203 - "Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної";

J/F1300101 - "Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних";

J/F1400101 - "Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних";

J0290501 - "Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДС5)", додаток 5 до податкової декларації;

J0294501 - "Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДСп5)", додаток 5 до податкової декларації;

J0285401 - "Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДП4)", додаток 4 до податкової декларації.

Форми для вводу (XSL):

Виправлено помилки для наступних документів:

F/J0206805 - "Довідка про цільове використання спирту етилового";

J0100110 - "Податкова декларація з податку на прибуток підприємства";

J0100510 - "Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції";

J0120010 - "Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб'єкта космічної діяльності)";

F0217101 - " Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок";

F/J0600406 - "Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден)";

F/J0610404 -"Перерахунок збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден)";

F/J0831101 - "Розрахунок податкового зобов'язання з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами";

J0101204 - "Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи";

J0108207 - "Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями";

J0165101 - "Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності";

J0165301 - "Додаток до Порядку розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво";

J0900104 - "Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс".

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Погода в Україні

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4