Закон N 2156-VI від 27.04.2010 р. -Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо оподаткування дивідендів

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181 із наступними змінами) такі зміни:

1) у статті 4:

а) підпункт 4.1.4 пункту 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1.4. Доходи від спільної діяльності та у вигляді процентів, роялті, володіння борговими вимогами, доходів від здійснення операцій лізингу (оренди), а також дивідендів (крім тих, які не підлягають включенню до валового доходу відповідно до підпункту 7.8.6 пункту 7.8 статті 7 цього Закону)";

б) підпункт 4.2.11 пункту 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2.11. Доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, що оподатковані у порядку, встановленому пунктом 7.7 статті 7 цього Закону, та дивіденди, які не підлягають включенню до валового доходу відповідно до підпункту 7.8.6 пункту 7.8 статті 7 цього Закону";

2) у пункті 7.8 статті 7:

а) абзац третій підпункту 7.8.2 після слів "крім платників цього податку, які підпадають під дію пункту 7.2" доповнити словами "підпункту 7.8.5 пункту 7.8";

б) підпункти 7.8.5 та 7.8.6 викласти в такій редакції:

"7.8.5. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 7.8.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:

а) у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих (випущених) платником податку, який нараховує дивіденди, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, незалежно від того, чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів) чи ні;

б) інститутами спільного інвестування;

в) у межах сум дивідендів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під контролем юридичної особи, яка здійснює виплату, відповідно до пункту 1.26 статті 1 цього Закону.

7.8.6. Юридичні особи - резиденти, які отримують дивіденди від резидентів та нерезидентів - юридичних осіб, які перебувають під їх контролем відповідно до пункту 1.26 статті 1 цього Закону (крім нерезидентів, що мають офшорний статус), не включають їх суму до складу валового доходу (крім постійних представництв нерезидентів).

Якщо дивіденди отримуються платником податку - резидентом з джерелом їх виплати від нерезидента, то платник податку включає суму отриманих дивідендів (крім дивідендів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під його контролем відповідно до пункту 1.26 статті 1 цього Закону, і не є нерезидентами, що мають офшорний статус) до складу валового доходу за наслідками податкового періоду, на який припадає отримання таких дивідендів.

Юридичні особи - резиденти, які отримують дивіденди від юридичних осіб, які перебувають під їх контролем відповідно до пункту 1.26 статті 1 цього Закону, зобов'язані вести наростаючим підсумком облік отриманих та виплачених дивідендів.

Порядок оподаткування дивідендів, що отримуються фізичними особами, визначається за правилами, встановленими законом з питань оподаткування доходів фізичних осіб";

3) в абзаці третьому пункту 18.3 статті 18 слова "Для цілей цього пункту" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
27 квітня 2010 року
N 2156-VI

 

ПОВНИЙ ТЕКСТ ЗАКОНУ N 334/94-ВР ЗІ ЗМІНАМИ В РОЗДІЛІ ЗАКОНОДАВСТВО

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Погода в Україні

Календар бухгалтера

Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4