Пояснювальна записка до проекту Постанови про відхилення проекту Податкового кодексу України-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Народні депутати Катеринчук М.Д. і Королівська Н.Ю. подали до Верховної Ради проект постанови про відхилення проекту Податкового кодексу України. Проект зареєстрований за № 6509/П1 від 30.06.2010 р. Нижче наводимо пояснювальну записку до даного проекту

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Постанови про відхилення проекту

Податкового кодексу України

 

Проект Податкового кодексу України (реєстр. № 6509 від 15.06.2010), внесений Кабінетом Міністрів України, характеризується цілим рядом системних недоліків як загального, так і спеціального характеру та не може бути прийнятий Верховною Радою України.

До загальних недоліків, наявність яких свідчить про неякісну підготовку документу та неготовність його для розгляду Верховною Радою України можна, зокрема, віднести:

1. Проект Податкового кодексу (далі ПК) не повною мірою відповідає вимогам, які ставляться до законодавчих актів у формі кодексів. Зокрема, неналежним є рівень узагальнення та систематизації нормативного матеріалу. Це відображається в тому, що в структурному відношенні проект ПК складається із штучно об’єднаних (без належного опрацювання) законодавчих актів, які викладені у відповідних розділах ПК, що визначають окремі види податків і зборів та які мають свою окрему нумерацію. У результаті – він фактично не має загальної частини, що притаманно такого роду законодавчим актам.

2. ПК не містить наскрізної нумерації, що суперечить вимогам законодавчої техніки.

3. Недосконалою є структура ПК. Наприклад, одні розділи (розділ ІІ) поділяються на глави, а інші поділяються безпосередньо на статті. Водночас, розділ ІІ містить глави під номерами 5, 5-1, 5-2, 5-3, що не властиво для текстів нових законодавчих актів.

4. За змістом ряду положень ПК, окремі питання, пов’язані з обрахунком бази оподаткування, чи іншими елементами правового регулювання справляння податків, делегуються для вирішення Кабінету Міністрів України. Зокрема, до таких питань відноситься формування переліку витрат, що включаються до окремої групи витрат платника податку (п. 17.2 розділу ІІІ), переліку спеціальних продуктів дитячого харчування (п. 23.2 розділу ІІІ), загальний порядок надання та повернення до бюджету інвестиційно–інноваційного податкового кредиту (пп. 25.2.4 розділу ІІІ), формування переліку видів власного виробництва, які звільняються від оподаткування, формування Державного реєстру підприємств, установ та організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, прибуток яких частково звільняється від оподаткування (стаття 28 розділу ІІІ).

Фактично також відсторонюється Верховна Рада України від затвердження ставки податку на транспортні засоби (розділ УІІ), затвердження переліку платних послуг, для надання яких необхідно придбавати торговий патент (стаття 3 розділу ХІІ) тощо.

Приведені норми суперечать Рішенню Конституційного Суду України від 23.06.09 №15-рп/2009, в якому визначено, що конституційні повноваження Кабінету Міністрів України не передбачають права встановлювати загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) або визначати окремі елементи їх правового механізму регулювання.

5. Положення проекту Податкового кодексу України, яким визначаються загальнодержавні та місцеві податки та збори, не повною мірою узгоджуються з положеннями проекту Бюджетного кодексу  України (далі БК)в частині системи податків і зборів, за рахунок яких формується доходна частина бюджетів різних рівнів. У проекті, зокрема:

має місце довільна редакція назв податків і зборів, які не узгоджені між собою (наприклад – «податок на доходи фізичних осіб (ст. 11 ПК) та «податок з доходів фізичних осіб» (ст. ст. 64, 66 БК), «акцизний податок» (ст. 11 ПК) та «акцизний збір» (ст. 29 БК), «податок на транспортні засоби» (ст. 11 ПК) та «податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» (ст. 29 БК), «плата за користування надрами» (ст. 11 ПК) та «платежі за користування надрами» (ст. 29 БК), «збір за спеціальне використання води» (ст. 11 ПК) та «збір за спеціальне водокористування» (ст. ст. 29, 66 БК);

містяться податки і збори, які відсутні у проекті БК (наприклад, екологічний податок, збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками, податок з реклами, збір на здійснення тощо). У проекті БК до переліку місцевих податків включається податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки (ст. 69), в той час як у проекті Податкового кодексу такий податок відсутній взагалі;

відсутні податки, які містяться у проекті БК (наприклад, збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, державне мито, єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, податок на промисел, плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, збір за проведення гастрольних заходів, збір за забруднення навколишнього природного середовища – останній частково кореспондується з екологічним податком, тощо).

Цілий ряд недоліків містить також і кожен розділ проекту ПК.

В цілому,низький рівень підготовки документа зумовлює необхідність прийняття рішення про його відхилення.

 

Народний депутат України                                                  Катеринчук М.Д. (р/к 336)

Королевська Н.Ю.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Погода в Україні

Календар бухгалтера

Травень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31